Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s representantskap har samlats: Livlig valvår och tuffa avtalsförhandlingar att vänta 

JHL:s representantskap sammanträder den 27–28 oktober. På höstmötets agenda står bland annat medlemsavgifterna, verksamhetsplanen och budgeten för inkommande år. Representantskapet tar också ställning till de motioner som föreningarna lagt fram och som berör förbundets kommande verksamhet. 

Fackförbundet JHL:s representantskap har åter samlats, också denna höst över distansförbindelser. Till de stadgeenliga frågorna hör att besluta om medlemsavgiftens storlek, verksamhetsplanen och budgeten för år 2022. Mötet väljer också nya ledamöter till representantskapet och förbundsstyrelsen. 

Arbetsgemenskaperna är viktiga för integrering av invandrare 

Representantskapets ordförande Eija Paananen tog i sitt tal upp vikten av att invandrarna integreras. Personerna som jobbar i samma arbetsgemenskap spelar enligt Paananen en viktig roll för den verkliga integreringen. De är förebilder för hur man engagerar sig i arbetet, förpliktelserna och kulturen.  

Enligt Paananen kan också bekantskap med den finska fackrörelsen och intressebevakningen ingå som element i integreringen av invandrarna.  

Paananen tog också upp JHL:s representantskapsval. 

– En god kandidatnominering höjer förbundets trovärdighet och erbjuder viktig återkoppling till fältet. Vi får tillräcklig synlighet och större trovärdighet med sakligt valarbete.  

Tillräcklig och rättvis lön 

Kollektivavtalsförhandlingarna inom JHL:s avtalsområden inleds i januari. Förbundet har förberett sig och är väl medvetet om utmaningarna.  Enligt JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine kommer förbundet att kräva högre och rättvis lön för sina medlemmar.  

– Den ekonomiska tillväxten förutspås bli snabb under de närmaste åren. Nästa år förväntas tillväxten uppgå till 3,14 procent. Året därpå förväntas den uppgå till 1,5 procent. JHL:s medlemmar måste få sin andel av den här tillväxten, säger Niemi-Laine. 

Enligt JHL:s ordförande måste uppskattningen för de kvinnodominerade branscherna höjas och lönegroparna jämnas ut.  Hon påminde om att rättvisa anställningsvillkor också är i arbetsgivarens intresse.  

Viktigt att ta hand om kommunernas arbetstagare och trygga servicen 

Kommunernas roll som serviceanordnare förändras då ansvaret för produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena. Niemi-Laine påminde om att staten måste se till att trygga den service som blir kvar i kommunerna.  

– Kommunerna ansvarar fortsättningsvis för småbarnspedagogiken, kosthåll, lokalvård, vägunderhåll, kollektivtrafik och många andra tjänster som JHL:s medlemmar står för. De måste få tillräcklig finansiering av staten, framhåller Niemi-Laine. 

Följ med representantskapets möte på jhl.fi/sv samt JHL:s konto på Facebook