Gå till innehållet

Snart delar man upp den högsta makten i fackförbundet JHL: Ställ upp i nästa års val!

Vill du besluta om JHL:s penninganvändning och verksamhet i fem år? Representantskapet är fackförbundets högsta beslutande organ, och kandidatnomineringen för representantskapsvalet pågår just nu. Se hur Håkan Ekström uppmuntrar just dig att ställa upp.

Borde JHL:s representantskap ha fler personer som pratar flytande svenska? Eller somaliska, estniska, ryska, eller till och med savolaxdialekt eller österbottniska? Om ditt svar är ja, finns det en lösning: ställ upp i JHL:s representantskapsval. Noggrannare anvisningar om kandidatur finns på JHL:s valsida.

Du har tid på dig fram till den 15 december 2021 att ställa upp. JHL:s branschchef Håkan Ekström påminner om att JHL vill ha beslutsfattare som representerar olika yrken och språkgrupper och bor på olika håll i Finland.

Låt din röst bli hörd, ställ upp!