Gå till innehållet

Inspirera din kompis till att ställa upp i fackförbundet JHL:s val!

Anser du att din kollega borde vara med och fatta beslut i JHL:s representantskap? Uppmuntra och locka personen att vara med i JHL-valet. Be personen att ställa upp, bilda en valmansförening och låt era tonfall ljuda!

Kandidatnomineringen för JHL:s val pågår. Till representantskapet väljs 120 ledamöter från olika delar av Finland. Om du anser att din kollega borde vara med och fatta beslut om ditt fackförbunds aktiviteter och arbetslivets framtid, be kollegan att ställa upp som kandidat. Kandidatnomineringen avslutas den 15 december kl. 15.

Bilda en valmansförening för din kollega. För att bilda föreningen behöver du utöver dig själv två andra JHL-medlemmar från samma valdistrikt. Den kollega som du har bett att ställa upp kan också vara med och bilda en valmansförening för sig själv.

Kollegan kan också ställa upp via sin JHL-förening.

De nödvändiga anvisningarna om hur man ställer upp kandidater finns på sidan jhl.fi/val22.

På JHL:s valsida finns också olika slags kampanjmaterial: bakgrundsbilder, affischer, dörrhandtagsskyltar.