Gå till innehållet

JHL: Löneförhöjningarnas nivå är nu fastställd, den offentliga sektorn och välfärdsbranscherna siktar på klara förhöjningar

Fackförbundet JHL eftersträvar klara löneförhöjningar för den offentliga och privata sektorn och välfärdsområdena under den kommande avtalsrörelsen.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är nöjt med löneförhöjningsdiskussionen inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. De senaste uppgifterna om de kvinnodominerade branschernas lönegrop kräver en klar korrigering.

– Vi går in i avtalsrörelsen med principen att var och en har gjort sig förtjänt av löneförhöjning. Om man inte begär någonting så blir man utan, så vi kommer att kräva betydande allmänna lönepåslag. Välfärdsområdena ska äntligen lyftas upp ut lönegropen, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– De senaste uppgifterna från Statistikcentralen påvisar att de kvinnodominerade branscherna fortsättningsvis är i en lönegrop. Största delen av JHL:s medlemmar jobbar inom de branscher, vars måttliga lönelösningar flera gånger har satt fart på Finlands ekonomiska tillväxt. Nu står arbetstagarna inom den offentliga sektorn och välfärdsområdena i tur att få förhöjning, betonar Niemi-Laine.

Arbetskraftsbristen kan inte lösas genom att sopa golvet med de kvinnodominerade eller låglönebranscherna. Ingen bransch höjer sin attraktivitet genom att erbjuda minimala lönepåslag och bristen på arbetstagare kan inte lösas genom att föreslå elände.

– En rättvis lön som det går att leva på medför köpkraft. Lönepåslagen ska främja lönejämställdhet och lika lön för lika arbete. Det är onödigt att inbilla sig att den offentliga och privata välfärdsbranschen skulle nöja sig med mindre.

– JHL främjar oförtröttligt rättvisa, ett rejält arbetsliv och arbetstagarnas välbefinnande. Detsamma gäller till alla delar också kollektivavtalsförhandlingarna och de kommande löneförhöjningarna, sammanfattar Niemi-Laine.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772.