Gå till innehållet

Rättvisa anställningsvillkor garanterar uppskattning för arbetet inom låglönebranscher

Arbetstagarna inom låglönebranscher förväntar sig uppskattning för sitt arbete i form av löneförhöjningar. Problemen med tillgång till arbetskraft borde nu till sist höja de här underuppskattade yrkesgruppernas värde med tanke på hur krävande och tungt arbetet är.

Arbetstagarna inom vård och omsorg, rengöring, fastighetsskötsel, kosthåll, kontorsarbete och transportuppgifter har länge fått vänta på löneförhöjning, konstaterar JHL:s branschchef Teija Asara-Laaksonen vid sitt besök i Nokia.

– Vårt rykte som jämlikhetens mönsterland går förlorat om vi inte ser till att höja uppskattningen och lönerna för arbetet i låglönebranscherna. Ifall vi inte lyckas lösa den här frågan i samband med de kommande kollektivavtalsförhandlingarna, står vi inför en enorm brist på arbetskraft inom de nuvarande låglönebranscherna. Tecknen på detta kan redan skönjas.

Asara-Laaksonen påpekar att de unga inte längre underkastar sig löner med vilka det inte går att bygga upp ett liv för sig själv och sin familj som baserar sig på rättvisa anställningsvillkor.

– Också i Nokia kan man se att underuppskattningen av personalens arbete inom småbarnspedagogiken när det gäller lönen förorsakar personalbrist.

Enligt Asara-Laaksonen har riksdagen, regeringen och stadsfullmäktige en viktig roll vid säkerställandet av resurserna för de offentliga tjänsterna och välfärdstjänsterna samt en tillräcklig personal, även om inte politikerna sitter med vid kollektivavtalsförhandlingarna.

– Indirekt möjliggör tryggande av resurserna också rättvis lönepolitik och ger utrymme för en minskning av ogrundade löneskillnader samt höjning av de lägsta lönerna. I Finland har också fred på arbetsmarknaden, som uppnåtts med heltäckande kollektivavtal, varit i arbetsgivarens och hela samhällets intresse, påminner Asara-Laaksonen.

 Målet är kortare arbetstid utan försvagad inkomstnivå

Inom fackrörelsen behövs nu nya öppningar som höjer löntagarnas arbetshälsa både genom utveckling av kollektivavtalen och genom nya lagstiftningsreformer som tryggar arbetstagarens ställning.

Höjning av arbetets effektivitet ger också utrymme för förkortning av arbetstiden utan att försämra löntagarnas förtjänstnivå.  Genom olika försök kan man hitta de bästa formerna för arbetstidsförkortning, med beaktande av olika branscher och individer.

Fackförbundets talerätt skulle för sin del skydda arbetstagarna vid fall av eventuella osakligheter från arbetsgivarens sida.

– Fackrörelsen har en ärorik historia, såsom också det finländska avtalssystemet. Nu ska vi inte förstöra den grund som vi byggt upp under tiotals år, utan istället bygga något nytt och bättre på den grunden. Rättvisa anställningsvillkor tillhör alla.

Mer information:
Teija Asara-Laaksonen
branschchef, JHL
styrelseledamot, FFC
040 770 6577