Gå till innehållet

Daghemmen hotas av massflykt bland barnskötarna: JHL kräver snabb utredning av den annalkande krisen

Barnskötarna är allvarligt utmattade i sitt arbete. Flykten från branschen har redan påbörjats. Det går inte att hitta vikarier. Fackförbundet JHL vill stoppa den annalkande krisen och kräver snabb utredning av situationen och korrigerande åtgärder.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, som företräder personalen inom småbarnspedagogiken, har inte någonsin förr blivit kontaktade som ofta av barnskötarna som under de senaste tre åren. I meddelandena framkommer oro över barnens välbefinnande och säkerhet, genomförande av planerna för småbarnspedagogik och personalens ork.  Fackförbundet JHL vill stoppa krisen.

– Vi kan inte låta situationen fortgå och bara följa med från sidan då barnskötarna blir utmattade och förlorar sin arbetsförmåga.  Vi kräver att undervisnings- och kulturministeriet och riksdagens kulturutskott brådskande utreder vad som förorsakat denna situation. Vid behov måste lagen om småbarnspedagogik ändras beträffande personalstrukturen så att krisen inte fortsätter och fördjupas, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL kräver snabba ändringar av justeringen i relationstalet mellan den ansvariga pedagogiska personalen och barnens antal.

– Justeringen i relationstalet på hela daghemmets nivå äventyrar barnens säkerhet och förorsakar oskälig oro bland barnskötarna. Barnskötarna är ofta ensamma ansvariga för hela barngruppen då de övriga personerna som räknas in i gruppens dimensionering är på möten, sammankomster, kurser, sitter fast i planeringsuppgifter eller är sjuka. Som värst har 50 barn, varav också barn med särskilt behov av stöd och omsorg, vistats ute samtidigt. Endast tre barnskötare och ett biträde har vistats med denna barnaskara, säger Niemi-Laine förfärad.

Skärpningen i lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft den 1 augusti i år. Enligt den kan man avvika från relationstalen endast vid akuta ändringar i barnens behov av vård. Skärpningen genomförs ändå inte i praktiken.  Därför kräver JHL snabba åtgärder.

Enligt de personer som tagit kontakt med JHL kan barnskötarna inte längre utföra sitt arbete i enlighet med sin yrkesmoral och sina värderingar. Oron över barnen och över att kunna ta alla barn i beaktande på ett individuellt sätt är utmattande för barnskötarna.  De blir tvungna att stå ut med omöjliga situationer och ensamma bära ansvaret för barnens välbefinnande.

– Vikarier finns inte att få och situationen lappas genom att kalla in assisterande personal till barngrupperna som biträden. De ordinarie vikarierna säger upp sig och tar hellre vikariatackord då de inte längre orkar arbeta i det kaos som råder varje dag, beskriver JHL:s ansvariga avtalsexpert Minna Pirttijärvi.

Enligt Niemi-Laine och Pirttijärvi har man också börjat placera barn som behöver mycket stöd i utvecklingen och inlärningen samt mångkulturella barn i normala grupper.  Detta har lett till att det blivit allt svårare att uppmärksamma barnen på ett jämlikt sätt.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772.

Ansvarig avtalsexpert Minna Pirttijärvi, tfn 0400 885017.