Gå till innehållet

Mångprofessionella team förtjänar löneförhöjning

Det råder stor brist på många yrkesgrupper inom social- och hälsovården. Därför är närvårdarna och sjukskötarna tvungna att städa, tvätta och värma mat. Vårdarnas ork sätts på prov till stor del på grund av otillräcklig personal inom andra uppgifter. Då går vårdarnas tid till övrigt arbete, vilket innebär tid bort från det egentliga vårdarbetet, som de utbildats för.

− Många av tjänsterna som tryggar vår vardag sköts av en kombination av många yrkesproffs. Ifall detta arbete inte görs, stannar hela samhället upp. Också många andra yrkesgrupper än vårdarna håller på att duka under till följd av den tunga arbetsbörda som coronan medfört. De står på samma sätt utan den lön de skulle förtjäna för sitt arbete, betonar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Den låga lönen och arbetets krävande natur yttrar sig i form av rekryteringssvårigheter inom den offentliga sektorn. Inom social- och hälsovården råder brist bland annat på anstaltsvårdare och instrumentvårdare, vilka tryggar bland annat kirurgernas och sjukvårdarnas aseptiska arbete.

Inom äldreomsorgens yrkesgrupper råder rekryteringsbrist bland anstaltsvårdarna, kosthållsarbetarna och vårdbiträdena, vilka enligt lagen om äldreomsorg bistår närvårdarna i deras yrke.

För att hela vård- och omsorgskedjan ska fungera, måste man se till att alla personalgrupper garanteras tillräcklig finansiering och mer rekrytering.

− Stödtjänsternas betydelse ska äntligen erkännas och arbetet lyftas upp i uppskattning vid sidan av sjukvårdarna.

Det förbättrade ekonomiska läget förutspår möjligheter att ta hand om den stabila offentliga sektorn, som utgör grunden för ett fungerande samhälle och garanten för att klara sig igenom kristider.

De kommande kollektivavtalsförhandlingarna inom den offentliga sektorn förs då det råder ett stramt ekonomiskt läge i kommunerna.

− Hälso- och sjukvårdstjänsterna fungerar inte utan rena utrymmen, säkra operationsinstrument, fungerande kosthåll för patienterna och det arbete som många andra proffs i övriga branscher utför, andra än läkare och sjukskötare. De här proffsen, såsom också övriga personalgrupper i kommunerna, har gjort sig förtjänta av löneförhöjning, sammanfattar Niemi-Laine.

Finansministeriet har gjort riktlinjen att många av de yrken som JHL-medlemmarna representerar, utgör en del av personalen inom de branscher som är kritiska för samhället.

− Bland annat kommunernas basservice, gränsbevakningen, nödcentralerna, räddningsväsendet, småbarnspedagogiken, skolgångshandledarna, ungdomshandledarna, den undervisande personalen, anstaltsköken och ungdomsarbetarna har definierats som kritiska. Står uppskattningen och lönen för de här proffsen i proportion till hur viktigt arbetet är och den samhälleliga betydelse det har, betonar Niemi-Laine.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772