Gå till innehållet

Känner du en person som skulle lämpa sig för att besluta om JHL:s inriktning? Locka personen att ställa upp i fackförbundets val!

Vem är den effektiva kollegan på din arbetsplats som också står upp för andra? Vem har de bästa idéerna om man har tålamod att lyssna på personen? Be duktiga typer att ställa upp i JHL:s val. Vi vill att alla toner hörs i fackförbundets beslut.

Kandidatnomineringen för JHL:s val pågår. I JHL:s representantskap får alla sina röster hörda, oberoende om tonfallet är krävande, försonligt eller snällt.

Ditt fackförbund JHL vill att alla toner hörs i förbundets beslutsfattande. Till representantskapet väljs 120 beslutsfattare från olika delar av Finland. Försäkra dig om att invandrare, urfinnar, kvinnor, män och icke-binära får sina röster hörda i representantskapet. Be din kompis att ställa upp, oberoende om kompisen är närvårdare eller skogshuggare.

Kandidatnomineringen för valet började den 1 oktober och avslutas den 15 december. För att bilda en valmansförening behövs tre medlemmar från samma valdistrikt. På valsidan finns allt kampanjmaterial: symboler, affischer, dörrhandtagsskyltar och bakgrundsbilder!

Det går också att ställa upp som kandidat via JHL:s medlemsförening. Läs allt om valet i JHL:s valordning.