Gå till innehållet

JHL utredde: Generellt lönepåslag den mest önskade löneförhöjningsformen, förhandlingar om lokala avtal ska föras av förtroendemännen och föreningarna

JHL frågade i månadsskiftet augusti-september sina medlemmar om mål för de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. Ett generellt lönepåslag fick, precis som inför senaste avtalsomgång, ett starkt stöd. Lokala avtal ska slutas mellan förtroendemannen eller föreningen och arbetsgivaren. Enkäten besvarades av drygt 1 900 medlemmar i JHL.

Inför de senaste avtalsrörelserna har JHL frågat sina medlemmar om deras åsikter beträffande de kommande förhandlingsmålen. Förberedelserna inför avtalsförhandlingarna inkommande vinter inleddes igen med en preliminär förfrågan till medlemmarna om avtalsmålen. Enkäten gjordes i månadsskiftet augusti-september och i den frågade vi om målens viktighetsordning, löneförhöjningar, lönegenomskinlighet, arbetshälsa och arbetstider. Drygt 1 900 förbundsmedlemmar besvarade enkäten.

Löneförhöjningen är viktigast

67,5 procent av de svarande ansåg att löneförhöjningar är den kommande avtalsrörelsens viktigaste mål. Det näst viktigaste målet var enligt svarandena förbättringar i arbetstiden (37,9 procent) och det tredje viktigaste förbättrad arbetshälsa (32,8 procent).

Förbättrad företagshälsovård var den viktigaste faktorn för ork och välbefinnande i arbetet. Det näst viktigaste och samtidigt ett tema som kräver förbättring är enligt de svarande upprätthållande och utveckling av arbetstagarnas kunnande.

Starkt stöd för generellt lönepåslag

84 procent av dem som besvarade enkäten ansåg att största delen av löneförhöjningarna ska ges i form av ett generellt lönepåslag till alla.

– Understödet för ett generellt lönepåslag var stort oberoende av de svarandes ålder. Så var situationen också inför föregående avtalsrörelse. Vi har således fått ett starkt mandat av våra medlemmar att gå in för ett förhandlingsresultat som betonar ett generellt lönepåslag, konstaterar JHL:s förhandlingschef för de offentliga avtalsområdena Kristian Karrasch.

Lokala avtal är en uppgift för förtroendemännen eller föreningarna

79 procent av dem som besvarade enkäten ansåg att ansvaret för förhandlandet av lokala avtal ska vila på förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktige eller föreningen. Endast 21 procent av dem som svarade på enkäten ville själv komma överens lokalt.

– JHL:s medlemmar är uppenbart medvetna om att lokalt avtalande kräver både kunskap, färdigheter och tid. Det är ju fråga om anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsnivå. Våra medlemmar önskar att förhandlarna ska vara i en jämlik ställning. De vet att en enskild arbetstagare lätt hamnar i underläge, då arbetsgivaren står på motsatta sidan. Förtroendemannen på arbetsplatsen eller föreningen är exempel på aktörer som har klart mera muskler då det gäller lokalt avtalande, konstaterar JHL:s förhandlingschef för de privata avtalsområdena Mari Keturi.

De kvinnodominerade branscherna upp ur lönegropen

78 procent av dem som besvarade enkäten ansåg att löneförhöjningarna borde befrämja lika lön för lika arbete inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna.

– Betoningen på lika lön för lika arbete skulle kunna genomföras till exempel så att avtalen inom de kvinnodominerade avtalsområdena får en större påslagspott eller storleken på den lokala potten fastställs enligt kvinnodominansen, säger Karrasch och Keturi.

Vårdledigt för att ta hand om egna föräldrar

60 procent av dem som besvarade enkäten anser att det i kollektivavtalet borde skrivas in en möjlighet att ta ut ledighet med lön för att ta hand om de egna föräldrarna.

Arbetsavtalslagen möjliggör tillfällig vårdledighet utan lön men en person som hjälper sina egna ålderstigna föräldrar har inte nödvändigtvis ekonomiska möjligheter att ta ut ledighet utan lön.

– Den mentala belastningen skulle lätta för de arbetstagare som tar hand om sina föräldrar, ifall de hade möjlighet att ta ut en kort ledighet med lön i sådana situationer. Situationen är jämförbar med den tillfälliga vårdledighet som arbetstagare kan ta ut för att ta hand om sina egna små barn då de insjuknar, säger Keturi och Karrasch.

Mer information:
JHL:s förhandlingschef för de offentliga avtalsområdena Kristian Karrasch, 040 7289 046
JHL:s förhandlingschef för de privata avtalsområdena Mari Keturi, 040 8416 130