Gå till innehållet

SH-avtalet träder i kraft, omfattar det dig? – Läs vad det innebär och vad som ska göras

SH-avtalet träder i kraft idag, den 1 september. Totalt överförs cirka 180 000 arbetstagare inom den kommunala social- och hälsovården till avtalet. Det är arbetsgivarens uppgift att personligen meddela varje arbetstagare som överförs till avtalet. Därefter hoppas vi att du uppdaterar din förändrade avtalsbransch också i din medlemsinformation i förbundets medlemsregister.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet) träder i kraft den 1 september 2021. Totalt överförs cirka 180 000 social- och hälsovårdsproffs från det kommunala allmänna kollektivavtalet AKTA och kollektivavtalet för teknisk personal till det nya avtalet. Förändringen berör ett stort antal JHL-medlemmar.

Hur vet du om du omfattas av det nya SH-avtalet?

Det är arbetsgivarens uppgift att meddela arbetstagarna om att ett nytt kollektivavtal börjar tillämpas. Om du inte får något meddelande inom en rimlig tid och du misstänker att du hör till dem som överförs till det nya SH-avtalet, fråga din chef om saken.

Om du inte får ett klart och tydligt svar av din chef, vänd dig till din förtroendeman för att reda ut frågan.

Du kan kontrollera de allmänna principerna för vem som överförs till SH-avtalet på vår webbplats.

Uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

Då du fått meddelandet om att ditt kollektivavtal ändras, uppdatera din medlemsinformation i mittJHL.

Avtalsbranschen ändras i mittJHL under Medlemsinformation > Anställningsförhållande. Kontrollera samtidigt att också övriga uppgifter, till exempel din kontaktinformation under personinformation, är korrekt.

Korrekt och uppdaterad medlemsinformation är viktig för att JHL också i fortsättningen ska kunna sända dig viktig information i anknytning till din avtalsbransch.

Om du inte ännu har loggat in i mittJHL, skapa nu användarkoder till tjänsten. Läs också webbsidan med information om mittJHL.