Gå till innehållet

Lärarna inom småbarnspedagogik överförs till UKTA – Läs vad det innebär och för vem

De kommunala lärarna inom småbarnspedagogik överförs från och med 1 september till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA. Det är arbetsgivarens uppgift att personligen meddela varje arbetstagare som överförs till avtalet. Därefter hoppas vi att du uppdaterar din förändrade avtalsbransch också i din medlemsinformation i förbundets medlemsregister.

De kommunala lärarna inom småbarnspedagogik överförs den 1 september från AKTA till tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA. Överföringen gäller lärarna inom småbarnspedagogik som uppfyller behörighetskraven i lagen om småbarnspedagogik. Sådana är till exempel daghemmens lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndarna.

Det är arbetsgivarens uppgift att meddela arbetstagarna om att ett nytt kollektivavtal börjar tillämpas. Om du inte får något meddelande inom en rimlig tid och du misstänker att du hör till dem som överförs till UKTA-avtalet, fråga din chef om saken.

Om du inte får klarhet i frågan av din chef, vänd dig då till din förtroendeman för att reda ut den.

Du kan också kontrollera på den här webbsidan om du hör till dem som överförs till UKTA (sidan på finska). Bytet av kollektivavtal gäller endast kommunala lärare inom småbarnspedagogik. Lärare inom småbarnspedagogik inom den privata sektorn stannar kvar inom sitt nuvarande kollektivavtal.

Anställningsvillkoren förändras inte, medlemskapet i JHL kvarstår

De nuvarande anställningsvillkoren förblir oförändrade. Det här betyder att till exempel bestämmelserna om arbetstid och lön kvarstår fram till 31.12.2022. Fram till dess har en egen bilaga i UKTA för småbarnspedagogiken förhandlats fram.

Också medlemskapet i JHL kvarstår. På samma sätt sköter JHL:s förtroendeman fortsättningsvis intressebevakningsfrågor för lärarna inom småbarnspedagogik.

Uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

Då du fått meddelandet om att ditt kollektivavtal ändras, uppdatera din medlemsinformation i mittJHL.

Avtalsbranschen ändras i mittJHL under Medlemsinformation > Anställningsförhållande. Kontrollera samtidigt att också övriga uppgifter, till exempel din kontaktinformation under personinformation, är korrekt.

Korrekt och uppdaterad medlemsinformation är viktig för att JHL också i fortsättningen ska kunna sända dig viktig information i anknytning till din avtalsbransch.

Om du inte ännu har loggat in i mittJHL, skapa nu användarkoder till tjänsten. Läs också webbsidan med information om mittJHL.