Gå till innehållet

JHL: Coronapasset skulle sätta fart på Finlands ekonomi, nu är det dags att satsa på arbetstagarna

Regeringen gör klokt i att satsa på social- och hälsovårdstjänsterna i samband med budgetförhandlingarna eftersom branschen lider av brist på yrkeskunnig arbetskraft. Det behövs mer personal till exempel till äldreomsorgen, påminner JHL. Finland har råd att satsa på servicen eftersom ekonomin växer snabbt. Tillväxten får mer fart då tjänsterna och samhället kan öppnas upp med hjälp av coronapasset

Finlands ekonomi har fått ett snabbt uppsving och sysselsättningen utvecklas positivt. Nu lönar det sig för regeringen att förbättra tjänsterna för finländarna. Inom till exempel social- och hälsovårdsbranschen behövs fler yrkesproffs.

– Det råder skriande brist på personal inom social- och hälsovården. Coronatidens brådska kan förvärra situationen då arbetstagare söker sig bort från branschen. Regeringen måste försäkra sig om att servicen i framtiden får tillräcklig finansiering. Det räcker ändå inte enbart. Inkommande vinter är det åter dags att förhandla om anställningsvillkoren. Arbetsgivarna kan enkelt öka attraktiviteten för yrkena inom social- och hälsovården: det handlar om bättre lön och anställningsvillkor, påminner JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Arbetskraftsbristen måste lösas så att de hälsomässiga och sociala problemen inte hopar sig. Att sätta servicen i skick är, förutom mänskligt, också betydligt billigare än att reparera skador i efterhand.

Vi har redan fått en bindande personaldimensionering för äldreomsorgen i Finland. Nu måste vi få ordning på hemvården, som hjälper många äldre att hålla vardagen i rullning.

– Bristen på arbetstagare är så skriande att en del av de äldre inte får de tjänster de behöver. Hemvårdens finansiering måste sättas i skick utan dröjsmål. En bindande personaldimensionering måste oundvikligen också införas inom hemvården.

Sysselsättningsgraden måste höjas för att servicen ska kunna finansieras. Också den totala skattegraden kan höjas måttligt nu, då ekonomin har fått fart.

– Beskattningen av arbetet ska inte skärpas utan skatterna ska i framtiden i större utsträckning samlas in från ägande och förmögenhet. En måttlig höjning av den totala skattegraden skulle förbättra statsfinanserna med över fyra miljarder euro årligen. Finlands totala skattegrad är till exempel lägre än i Sverige och Danmark, säger JHL:s ekonomist Youssef Zad.

Coronapandemin har slagit hårt mot Finlands ekonomi, då man varit tvungen att kraftigt skära ner på servicen.  Restriktionerna har räddat många finländares liv och hälsa. Nu måste Finland öppnas upp, så att ekonomin och sysselsättningen kan fortsätta utvecklas i rätt riktning. Här lönar det sig att ta coronapasset till hjälp.

– Det är bättre att ta passet i användning än att hålla Finland nedstängt. Passet får ändå inte försätta medborgarna i en ojämlik ställning eller utestänga människor från livsviktig service, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine påminner om att man med hjälp av coronapasset har kunnat häva restriktioner i bland annat Tyskland och Danmark.

Mer information:

Ordförande Päivi Niemi-Laine
Ekonomist Youssef Zad