Gå till innehållet

JHL: Personaldimensioneringen måste omfatta hemvården av äldre och sanktioner införas vid vårdförsummelser

JHL kräver bindande personaldimensionering inom hemvården av äldre. Bestämmelserna som planeras i lagarna om socialvård och äldreomsorg tryggar inte enligt JHL på något sätt tillräcklig personalstyrka inom hemvården. Förbundet kräver också tydliga och snabba sanktioner vid lagbrott. Inget sådant finns i lagutkastet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL efterlyser konkreta åtgärder för att få mer personal till hemvården. Inga sådana åtgärder ingår i förslaget till ändring av äldreomsorgslagen, som bereds för tillfället.

– Även om ändringarna i sig är nödvändiga och går i rätt riktning, fattas det viktigaste: På vilket sätt ska vi få en tillräckligt stor personalstyrka att trygga de tjänster som fastställs i lagen. Vi anser att en bindande personaldimensionering borde införas i lagen, på samma sätt som inom intensifierat serviceboende. Minimipersonalbehovet inom hemvården kan fastställas med hjälp av en formel för kvalitetsrekommendation, föreslår JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL kritiserar också förslaget också för att det inte ingår några som helst sanktioner vid brott mot lagen.

– Planer för egenkontroll och skyldighet att meddela en högre instans om till exempel personalbrist är metoder som redan existerar, men de höjer inte personalens antal. På samma sätt används redan system för styrning av verksamheten vid planeringen av hemvårdsbesöken, men de används fel. I värsta fall äventyras både patientsäkerheten och arbetarskyddet. Brott mot lagen borde medföra tillräckliga och snabba sanktioner och de ska tydligt skrivas in i lagen, betonar Niemi-Laine.

Enligt JHL:s ordförande är det inte längre oklart för någon att det redan nu råder skriande brist på vårdpersonal. Hon kräver tilläggsfinansiering av staten för att trygga personalantalet både inom hemvården och hela omsorgsbranschen. Utbildningen av vårdbiträden ska befästas och antalet utbildningsplatser för närvårdare höjas. Också läroavtalsutbildningen ska tas kraftigare med.

En höjning av antalet utbildningsplatser löser ändå inte det grundläggande problem som plågar branschen.

– Vård- och omsorgsbranschens attraktivitet måste höjas. Det är omöjligt om inte arbetsförhållandena förbättras, arbetsmängden görs förnuftigare, ledarskapet förbättras och lönerna höjs, säger Niemi-Laine.

Mer information: JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772