Gå till innehållet

JHL: Polisens finansiering måste tryggas i budgetförhandlingarna

Polisens anslag är otillräckliga för att trygga den nuvarande verksamheten. Frågan tas upp i budgetförhandlingarna.

Polisens finansiering måste tryggas på ett långsiktigt sätt, kräver JHL.

– Även om Finland är ett tryggt land enligt många mätare, betyder det inte att polisen inte behövs. Polisernas ork och arbetshälsa har satts på prov under coronatiden. Poliserna har oftare än förut blivit tvungna att bevittna familjevåld och illamående hos barn och ungdomar. Coronan skapar en känsla av otrygghet som syns i polisens uppgifter, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Polisen söker också nya inkomstkällor och ett förslag är kommunerna.

– Kommunerna i Finland har en svår ekonomisk situation. Kommunerna kämpar med sina nuvarande förpliktelser, tjänster och coronasituationen. Därför har de obefintliga möjligheter att klara av nya utgifter. Polisens kostnader kan inte skjutas över på kommunerna. Staten måste stå för dem, betonar Niemi-Laine.

Polisen måste klara av att möta nya sorters framtida hot. Avvärjning av dem medför troligen också betydande ekonomisk nytta.

Ökningen i cyberkriminalitet och nya former av ekonomisk brottslighet är exempel på brott som kanske inte nödvändigtvis anses så allvarliga eftersom de inte medför direkta personskador. De här formerna av brottslighet har ändå stor ekonomisk betydelse och de ska polisen avvärja.

– Varje finländare ska garanteras trygghet i vardagen och ett centralt sätt att uppnå det är med polisens närvaro. Under coronatiden har det framkommit att de yrkesproffs som ser till tryggheten i vardagen, såsom proffsen inom småbarnspedagogik samt social- och hälsovård, inte har tillräckliga resurser. En av dessa yrkesgrupper är otvivelaktigt polisen.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772