Gå till innehållet

Ändringar i JHL:s och Turvas försäkringar

Från och med ingången av nästa år gäller JHL:s resenärs- och olycksfallsförsäkring för fritiden till och med 69 års ålder. Från år 2022 tillkommer en ny medlemsförmån: försäkring för distansarbete.

Från och med år 2022 löper JHL:s resenärs- och olycksfallsförsäkring för fritiden ut den dag då medlemmen fyller 70 år. Ett nytt medlemskort postas automatiskt då 70-årsdagen närmar sig.

Om du vill att försäkringen ska förbli i kraft också efter 70-årsdagen, ska du teckna en separat försäkring redan innan du åker iväg på resa.

Om du under resan fyller 70 år, är det skäl att ta försäkringen uttryckligen för restiden efter 70-årsdagen. Så här är det alltså efter årsskiftet.

Visumintyg i anknytning till förbundets resenärsförsäkring kan skrivas för 70 år fyllda fram till 31.12.2021. Om du fyllt 70 år och behöver ett försäkringsintyg för att få visum på 2022 års sida, ska du ha en egen resenärsförsäkring som gäller från och med år 2022.

Fortlöpande eller resespecifik?

Om du tycker att det är nödvändigt för dig att ha en resenärsförsäkring, lönar det sig att överväga hurudan försäkring du vill ta.  En kontinuerlig försäkring lönar sig att ta om du reser ofta, flera gånger per år. Den gäller alltid då du reser på fritiden. Då behöver du inte försäkra dig separat inför varje resa.

En tidsbunden resenärsförsäkring är ett bra alternativ om du reser mer sällan. Den kan du teckna för en separat resa.

Turva beviljar resenärsförsäkring till och med till 99-åringar. Försäkringen gäller tills du fyller 100 år.

Det lönar sig också att höra sig för hos Turva om olycksfallsförsäkring på heltid, utöver resenärsförsäkringen. Försäkringen ersätter vårdkostnader vid olycksfall. Om du vill kan du foga ersättning för bestående men och dödsfall till försäkringen. Olycksfallsförsäkring beviljas för högst 99-åringar och gäller fram till 100-årsdagen.

Ny medlemsförmån: försäkring för distansarbete

Som medlem i JHL är du från och med ingången av nästa år försäkrad då du distansjobbar. Det finns inte många fackförbund som erbjuder denna dagsaktuella förmån för sina medlemmar.

Turvas försäkring gäller på distansarbetsplatsen då du har matpaus, paus eller rör dig inomhus och på distansarbetsplatsens gårdsplan i andra ärenden än distansarbete.

Försäkringen ersätter inte olycksfall i arbetet som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.