Gå till innehållet

Vilken är din ton? Ställ upp i JHL:s val!

JHL:s medlemmar beslutar i nästa års val vems röst som blir hörd i förbundets beslut. Du kan ställa upp i valet då du anslutit dig som medlem i fackförbundet JHL före utgången av augusti.

JHL:s representantskap beslutar om hur fackförbundet ska forma det finländska arbetslivet. Du kan försöka bli medlem i representantskapet genom att ställa upp i representantskapsvalet, som ordnas i februari 2022.

Kandidatnomineringen börjar den 1 oktober. Om du inte ännu är medlem i JHL, kan du ansluta dig i snabb takt. De JHL-medlemmar som anslutit sig till JHL före utgången av augusti 2021 kan ställa upp som kandidater.

I JHL:s val kan precis du få din röst och din ton hörd. Kom med och säg högt hur det finländska arbetslivet ska förändras.