Gå till innehållet

JHL fortsätter att ta strid mot Destias lönesänkningar: Bolaget vägrar förhandla, fackförbundet utlyser strejk under midsommarveckan

Destia håller styvnackat fast vid sina avsikter att byta till ett billigare kollektivavtal. Bytet skär ner lönerna med hundratals eller upp till tusen euro i året. JHL blir tvunget att försvara sig mot bolagets anställningsvillkor med en ny strejk. Fackförbundet är berett att förhandla om anställningsvillkoren med snabb tidtabell men Destia vägrar upprepade gånger att samarbeta.

Fackförbundet JHL blir tvunget att inleda en ny strejk vid infragiganten Destia. Bolaget ämnar uppenbarligen byta till ett billigare kollektivavtal och vägrar förhandla om saken med fackförbundet. JHL kräver att Destia förhandlar om situationen med facket.

JHL utlyser arbetena vid Desta och Oulu Energia Urakointi i strejk från 21 till 24 juni. Strejken inleds måndagen den 21 juni klockan 00.00 och avslutas torsdagen den 24 juni klockan 24.00. Arbetstagare inom andra förbund utför inte strejkbelagt arbete. Arbetsuppgifter som skulle orsaka fara för liv, hälsa eller egendom ifall de lämnas ogjorda avgränsas utanför strejken. Även jouren för trafikljusfel och fel i elnätet samt arbetsuppgifterna vid Destia Rail är avgränsade utanför strejken.

JHL tog strid för anställningsvillkoren vid Destia också den 8–10 juni. JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine diskuterade med Destias ledning under den första strejken. Vid diskussionerna sades vackra ord om anställningsvillkoren men bolaget har inte infriat sina löften.

– Bolagets ledning försäkrade att den inte har för avsikt att sänka lönerna. Jag bad att få utlåtandet skriftligt, men det gick inte Destia med på. Vi måste fortsätta striden eftersom bolaget inte förbinder sig till en skälig lönenivå.

JHL är berett att sätta sig vid förhandlingsbordet genast då Destia går med på det. Niemi-Laine påminner om att Destia har slutit ett kollektivavtal med JHL som gäller fram till år 2022.

Kollektivavtalstrixandet innebär också en kniv i ryggen på det egna arbetsgivarförbundet. För närvarande är Destia medlems hos arbetsgivarförbundet Palta. Bolagets verkställande direktör Tero Kiviniemi har ändå en stark koppling till ett annat arbetsgivarförbund, nämligen Rakennusteollisuus (RT). Kiviniemi valdes hösten 2020 in i RT:s styrelse. Under 2010-talet verkade han också som RT:s ordförande.

– Verkställande direktörens agerande ser märkligt ut. Han sitter i RT:s styrelse samtidigt som bolaget han leder sluter ett kollektivavtal som medlem i ett annat arbetsgivarförbund, säger Niemi-Laine.

För närvarande följer Destia kollektivavtalet mellanPalta och JHL.  Destia ämnar ansluta sig till infrabranschens kollektivavtal,vars parter är Rakennusteollisuus och Byggnadsförbundet.  Förändringen skulle träda i kraft från början av år 2022.

I det av Destia ägda företaget Oulun Energia Urakointi är lönesänkningen ännu större. Där försvinner upp till 10 procent av årsinkomsterna. Om Destia driver sin kollektivavtalsshopping ända i mål, blir bolaget en orosstiftare på marknaden i Uleåborgstrakten och Norra Finland.  Bolaget skulle i fortsättningen kunna erbjuda nätverksarbeten på området till dumpat pris.

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772
avtalsexpert Jussi Päiviö 040 578 5916