Gå till innehållet

JHL:s representantskap godkände det historiska SH-avtalet

JHL:s representantskap godkände motvilligt det nya arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovården, SH-avtalet, vid sitt extra möte. Vid representantskapsmötet hördes besvikna inlägg om arbetstider och löner. JHL:s representantskap förutsatte att SH-avtalet godkänns endast om också de andra avtalsparterna godkänner det.

Avtalet gäller kommunernas och samkommunernas social- och hälsovårdspersonal. Personalen överförs till SH-avtalet från kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

JHL:s representantskap godkände torsdagen den 3 juni det nya kommunala kollektivavtalet, SH-avtalet, vid sitt extra möte. Det nya avtalet träder i kraft den 1 september och gäller social- och hälsovårdspersonalen inom kommunerna och samkommunerna.

– Social- och hälsovårdsbranschen lösgörs för närvarande tekniskt från AKTA-avtalet till ett eget avtal. I de fortsatta förhandlingarna kommer vi att utveckla anställningsvillkoren inom social- och hälsovården och bygga en avtalshelhet som beaktar hela branschens särdrag. Redan vid föregående förhandlingsomgång betonade JHL kraftigt hur viktigt det är att det nya avtalet täcker hela social- och hälsovårdsbranschen, inte endast enskilda yrken, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

I det första skedet är det fråga om en övergång av teknisk natur. De kommunala social- och hälsovårdsproffsen överförs från AKTA till SH-avtalet. Avtalsbytet påverkar inte lönerna, arbetstiden, semestern eller andra centrala anställningsvillkor. Avtalet gäller fram till 28.2.2022.

Läs mer om SH-avtalet här.

– Också eventuella nuvarande lokala avtal förblir i kraft enligt bestämmelserna i det lokala avtalet. Förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige förblir desamma som nu även om avtalet byts, betonar JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

I samband med den kommunala avtalsuppgörelsen i maj 2020 kom parterna överens om att bilda SH-avtalet. Avtalet utgör en del av de kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalens avtalsfamilj. Avtalsparter är JAU (JHL och Jyty), Sote ry (Tehy och Super) och FOSU samt Kommunala arbetsmarknadsverket (KT).

Mer detaljerad information om SH-avtalet kommer in på JHL:s webbplats efter att alla avtalsparter har godkänt avtalet.

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046