Gå till innehållet

Överraskande miljoninbesparing i JHL:s bokslut: coronan sänkte kostnaderna då resandet upphörde

Fackförbundet JHL:s resultat år 2020 uppvisade i år igen vinst. Det finns ändå inte orsak att jubla högt eftersom medlemsavgifterna som förbundet samlar in inte räcker till för att täcka kostnaderna. Det är mycket viktigt att i framtiden höja antalet medlemmar så att ekonomin bättre kan förutsägas.

Coronan syntes i fackförbundets ekonomi föregående år. Kostnaderna sjönk märkbart i jämförelse med år 2019. Nedgången i kostnaderna berodde i huvudsak på ändringar som förorsakades av coronapandemin. Bland annat resekostnaderna och kost- och logikostnaderna för medlemmarnas kurser var ifjol klart mindre än i allmänhet.

Inbesparingar av engångsnatur förändrade inte i kännbar utsträckning förbundets ekonomiska ställning. JHL:s intäkter från medlemsavgifterna räckte inte till för att täcka förbundets verksamhetskostnader. Verksamhetskostnaderna var cirka 1,4 miljoner euro större än intäkterna från medlemsavgifterna.

Viktigt att antalet medlemmar ökar

Räkenskapsperiodens resultat år 2020 uppvisar vinst tack vare placeringsintäkterna. Efter placeringsintäkterna uppvisar JHL:s resultat ett överskott på 25 miljoner euro.

– Det är viktigt för förbundets ekonomi att antalet medlemmar stiger i fortsättningen. En sänkning i antalet medlemmar accentuerar betydelsen av JHL:s förmögenhet för att trygga förbundets verksamhet. Dessutom blir verksamhetens och ekonomins planmässigheten tydligare ifall sänkningen i antalet medlemmar kan bromsas, säger JHL:s ekonomidirektör Jan Saarinen.

Jan Saarinen
JHL:s ekonomichef Jan Saarinen

Representantskapet godkände JHL:s bokslut vid sitt möte torsdagen den 27.5.2021.