Gå till innehållet

Nya personer i JHL:s representantskap och styrelse

JHL:s representantskaps två dagar långa vårmöte har inletts över distansförbindelser. Under den första mötesdagen beslutade representantskapet om inval av nya ledamöter i representantskapet och förbundsstyrelsen.

Nya ledamöter i JHL:s förbundsstyrelse

I JHL:s förbundsstyrelse skedde två personbyten.

Från kommunbranschen valdes Satu Parttimaa in istället för Mikaela Luoma från Egentliga Finlands valkrets. Satu Lehtola valdes in istället för Ritva Hagström. Jonas Fyrqvist valdes till Lehtolas ersättare.

Nya ansikten i representantskapet

I representantskapet skedde totalt åtta personabyten.

Från Österbottens valkrets valdes Esa Korri från kommunbranschen in i representantskapet istället för Eija Rannanpää.

Från Lapplands valkrets valdes Krista Korvanen från kommunbranschen in istället för Anne Ylinampa och Kullero Linna från kommunbranschen istället för Anne-Mari Juotasniemi.

Från huvudstadsregionens valkrets valdes Anu Harsia från kommunbranschen in istället för Sirkka-Liisa Kähärä och Titta Suomalainen från kommunbranschen stället för Leea Aronen från den privata sektorn.

Från Birkalands valkrets valdes Minna Minkinen från kommunbranschen in istället för Jorma Lötjönen.

Från Sydöstra Finlands valkrets valdes Kaija Helkamäki från kommunbranschen in istället för Kari Paldanius.

Från Satakunta valkrets valdes Sini Horttanainen från staten in istället för Jari Mattila från privata sektorn.