Gå till innehållet

JHL:s representantskap sammanträder, fackförbundet redo för val och kollektivavtalsförhandlingar

JHL:s representantskap sammanträder 26–27 maj. På vårmötesagendan står bland annat verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020.

Fackförbundet JHL:s representantskap har åter samlats. Förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020 behandlas vid mötet som stadgeenliga ärenden. Dessutom väljer mötet nya ledamöter i representantskapet och förbundsstyrelsen.

Det enda sättet att påverka är att rösta

Representantskapets nya ordförande Eija Paananen påminde i sitt öppningsanförande mötesrepresentanterna om kommunalvalet i juni.

Paananen uppmanade alla att på arbetsplatserna framföra  hur viktigt det är att rösta.

– Det enda sättet att påverka framtiden är att rösta, sade hon.

Paananen tog också upp JHL:s representantskapsval. Kandidatnomineringen för valet börjar i oktober. Valet ordnas 7.2–1.3.2022. Paananen önskade en god och bred kandidatnominering och att fältets röst blir hörd.

”Vi måste kunna förnya föreningarna”

Den länge beredda social- och hälsovårdsreformen kanske äntligen går i mål och fackförbundet JHL förbereder sig för fullt inför framtiden.

– JHL har gjort förberedande arbete tillsammans med regionkontoren och intressebevakningen så att vi ska vara beredda att bygga upp välfärdsområdena. Vi måste kunna förnya vår intressebevakningsstruktur, dvs. föreningarna, så att vi kan erbjuda bästa tänkbara service på välfärdsområdena, betonade JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i sitt öppningsanförande.

Inkommande höst inleder vi en avtalsrörelse som i offentligheten har förutspåtts bli stormig eftersom avtalandet decentraliseras också till arbetsplatserna. Niemi-Laine efterlyste i sitt öppningsanförande att arbetsgivarna inte ska få diktera villkoren i förhandlingarna.

– JHL inleder avtalsförhandlingarna i en tuff situation. Vi måste bygga upp ett lönemål som är lämpliga för oss. De kvinnodominerade branscherna strider nu självständigt on lönepåslagens nivå.