Gå till innehållet

Kollektivavtalet för social- och hälsovården närmar sig – du som jobbar inom kommunala social- och hälsovården, kom på JHL:s infotillfälle 7.6 för att höra hur dina villkor förändras tack vare det nya avtalet

Kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal för social- och hälsovårdspersonal träder i kraft 1.9.2021. JHL ordnar ett infotillfälle om det nya arbets- och tjänstekollektivavtalet den 7 juni. Tillfället är avsett för alla yrkesproffs inom social- och hälsovården som nu omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA.

Social- och hälsovårdsavtalet träder i kraft 1.9.2021. Det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller personal som jobbar med social- och hälsovårdsuppgifter enligt AKTA-avtalet. JHL ordnar 7.6.2021 ett infotillfälle där vi går igenom vad som ändras och vad som inte ändras i anställningsvillkoren.

Webbinariet är finskspråkigt men kommer att ha svensk text.

JHL:s öppna infotillfälle om social- och hälsovårdsavtalet ordnas som ett webbinarium den 7.6.2021 kl. 17-18.30.

Anmnäl dig till webbinariet via denna länk senast onsdagen den 2.6.2021. Länken till webbinariet och anvisningar skickas till dem som anmäler sig.

Du kan skicka frågor i anknytning till temat på förhand till adressen kyselytunti@jhl.fi. Sista dagen att skicka in frågor är måndagen den 31.5.2021. Skriv SOTE-sopimus i meddelandets rubrikfält.

Tillfället är öppet för alla proffs inom social- och hälsovården som omfattas av AKTA-avtalet. JHL bevakar intressena för alla medlemmars del som övergår till det nya avtalet, oberoende av yrkesbefattning. Förbundet förhandlar också om innehållet i och utveckling av social- och hälsovårdsavtalet.