Gå till innehållet

JHL-aktiva bad Päivi Niemi-Laine ställa upp för omval för posten som ordförande

Cirka 50 av förbundets aktiva har bett Päivi Niemi-Laine ställa upp för omval. Niemi-Laine accepterade kandidaturen. Hon har varit ordförande för JHL sedan år 2016.

Cirka 50 JHL-aktiva runtom i Finland har bett Päivi Niemi-Laine ställa upp för omval för posten som ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Begäran framfördes till Niemi-Laine på torsdagkväll den 6 maj i JHL-huset i Helsingfors av personalkoordinator, ordförande för Tammerfors JHL Helena Nieminen och huvudförtroendemannen vid Pirkanmaan Voimia ry Sari Nieminen. Dessutom var ett stort antal övriga JHL-aktiva närvarande via Teams-appen över distansförbindelser.

Helena Nieminen

Niemi-Laine ställer upp för omval för posten som ordförande.

Niemi-Laine accepterade kandidaturen. Hon har varit ordförande för JHL sedan år 2016.

Päivi Niemi-Laine kände sig hedrad när hon blev ombedd att ställa upp för omval för posten som JHL:s ordförande.

– Samarbetsförmåga, mod, synlighet. Framför allt är Päivi känd för att alltid vara tillgänglig för medlemmarna, motiverade Helena Nieminen begäran.

Ordförande väljs för en femårsperiod av JHL:s representantskap i juni 2022. Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ.