Gå till innehållet

JHL:s representantskap samlas

JHL:s representantskap samlas till extra möte den 6 maj. Vid mötet väljs ny ordförande och vice ordförande för fackförbundets representantskap.

JHL:s representantskap samlas till extra möte torsdagen den 6 maj. På agendan för mötet som ordnas över distansförbindelser står bland annat val av ordförande och vice ordförande för representantskapet.

Dessutom gås utvecklingen av den yrkesrelaterade verksamheten igenom och de ärenden som kommer att tas upp vid representantskapets ordinarie vårmöte presenteras. Representantskapets vårmöte ordnas den 26–27 maj.

Uppmärksamhet på unga och yrkesrelaterad verksamhet

Fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine betonade i sin situationsöversikt att facket måste kunna locka unga nya medlemmar. Vi måste också fästa uppmärksamhet vid den yrkesrelaterade verksamheten.

– Många ansluter sig till ett mångprofessionellt fackförbund om de identifierar sin egen yrkesbransch i förbundet. Organiseringens centrala styrka ligger i yrkesgemenskapen.

Niemi-Laine lyfte också upp en enkät som utförts av tidningen Maaseudun Tulevaisuus, enligt vilken

fackförbundets starka ställning är en viktig del av det finländska samhället och största delen av finländarna anser att fackrörelsen är en garant för det finländska välfärdssamhället. Så här svarade 68 procent av dem som besvarade enkäten.

Nyheten uppdateras då mötet framskrider.