Gå till innehållet

Regeringen tog sitt ansvar i en svår situation, det finns arbete att göra också i framtiden: ”Vårdreformen måste gå i mål, det finns ett stort behov av offentliga tjänster för att råda bot på coronan”

JHL är nöjt med att regeringen kan fortsätta sitt arbete efter den hårda armbrytningen om ekonomin. Vårdreformen måste snabbt gå framåt, även om coronasituationen håller regeringen sysselsatt också i framtiden.

Finlands regering tog till slut det ansvar som ankommer på den, då den nådde samförstånd om användningen av pengar under de närmaste åren. Härnäst ska beslutsfattarna fortsätta sitt idoga arbete för att äntligen få social- och hälsovårdsreformen i mål, säger Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

– Den offentliga sektorn ska fortsättningsvis ha huvudansvaret för tjänsterna. Övriga aktörer kan vid behov komplettera serviceutbudet. Reformen ska äntligen köras i mål eftersom Finlands befolkning åldras med fart och behovet av service kommer att öka i framtiden.

JHL:s ordförande påminner om att de offentliga tjänsterna och medborgarnas samvetsgrannhet beträffande coronarestriktionerna har bidragit till att Finlands coronasituation har förblivit god, till exempel i jämförelse med Sverige. Tjänsterna kan hållas i skick endast om de får tillräcklig finansiering.

Niemi-Laine påminner om att finländarna sätter stort värde på de offentliga tjänsterna. Man är också beredd att betala för dem. JHL:s nyligen publicerade barometer avslöjar att mer än fyra av fem finländare (83 %) anser att tjänsterna ska finansieras med skattemedel.

– Beslutsfattarna ska komma ihåg att människor är mer villiga att höja skatterna än att skära ned i servicen, sammanfattar Niemi-Laine barometerns resultat.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772