Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för personliga assistenter, lönerna stiger enligt den allmänna linjen

Kollektivavtalets avtalsperiod är 12 månader. Löneförhöjningarna träder i kraft från ingången av november.

Ett förhandlingsresultat om riksomfattande kollektivavtal för de personliga assistenterna har uppnåtts. JHL och arbetsgivarförbundet för personliga assistenter Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto uppnådde onsdagen den 21 april ett förhandlingsresultat.

Avtalsperioden är 12 månader (1.5.2021–30.4.2022). Löneförhöjningarna har under den pågående avtalsomgången hållit sig till den så kallade allmänna linjen. Löneförhöjningen är 1,4 procent och träder i kraft 1.11.2021 och genomförs i euro genom att höja alla löner med 0,16 euro.

Positiva förändringar är ledig dag med lön vid egen 50- och 60-årsdag och för begravning av närstående.

JHL:s förhandlare Laura Tuominen och Laura Kovalainen är nöjda med det uppnådda förhandlingsresultatet.

– Kollektivavtalet kommer att utvecklas också under den kommande avtalsperioden. Positiva nya förändringar i kollektivavtalet är ledig dag med lön vid egen 50- och 60-årsdag samt vid begravning av en närstående.

Övertidsförsöket avslutas

JHL har eftersträvat fastställande av sjuktid med lön i kollektivavtalet och en utvidgning av den formulering som finns i kollektivavtalet. Avtalsexpert Laura Kovalainen anser att det är bra att praxis kring lön för sjuktid utreds och att kostnadskalkylen fortsätter.

– Det är viktigt att vi kan utveckla kollektivavtalet också för sjukfrånvarons del. Arbetet för att främja det här fortsätter i arbetsgruppen under den kommande avtalsperioden.

I förhandlingsresultatet kom man också överens om vissa klargörande förändringar i kollektivavtalstexten. Dessutom är det värt att notera att övertidsförsöket som pågått under den nuvarande avtalsperioden upphör då det nya kollektivavtalet träder i kraft. Det nya kollektivavtalet kommer att översättas till svenska och engelska.

Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av avtalsparternas beslutande organ. JHL:s styrelse tar ställning till förhandlingsresultatet vid sitt möte den 29 april.