Gå till innehållet

JHL: Personer som jobbar på plats på sin arbetsplats ska prioriteras vid arbetstagarnas vaccinationsordning

Fackförbundet JHL kräver att alla de arbetstagare som jobbar på plats på sin arbetsplats, hela social- och hälsovårdspersonalen samt särskilt alla de som jobbar med kunder ska prioriteras jämlikt med riskgrupperna i vaccinationsordningen.

I Finlands utförs vaccinationerna i enlighet med de rekommendationer som fastställts i Social- och hälsovårdsministeriets vaccinationsstrategi och som utfärdats av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR).  Eftersom Finland fått endast en begränsad mängd vacciner är det motiverat att personer som exponeras för coronaviruset i sitt arbete, äldre och personer som tillhör riskgruppen vaccineras först.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL föreslår statsrådet och hälsomyndigheterna att skede tre av vaccinationerna, det vill säga vaccineringen av personer i arbetsför ålder, ska inledas med dem som jobbar på plats på arbetsplatsen och som är i kontakt med kunder, patienter eller vårdbehövande. Detta innebär bland annat hela social- och hälsovårdspersonalen, personalen inom småbarnspedagogiken, personliga assistenter samt proffs inom rengöring, transport och säkerhetsbranschen.

– Alla som jobbar på plats på arbetsplatsen ska få coronavaccin så fort som möjligt. De är vardagshjältar som satt sin hälsa på spel för att försäkra att samhället hålls igång också under svåra omständigheter, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Målen för Finlands coronavaccinationsstrategi är att förhindra allvarligt insjuknande i coronavirus och för tidiga dödsfall samt att försäkra hälsovårdens bärkraft. De är mycket värdefulla mål som är värda att understöda.  På dessa grunder är det förnuftigt att framskrida i vaccinationsordningen så att de som jobbar på arbetsplatsen vaccineras efter riskgrupperna.

– De som jobbar på plats på arbetsplatsen är i kontakt med många andra människor under sitt skift, varvid de löper avsevärt större risk att få coronavirussmitta jämfört med dem som jobbar på distans. De som jobbar på distans kan på ett tryggt sätt vänta på sin tur, säger Niemi-Laine.

Inriktning av vaccinationerna på enskilda yrkesbranscher går inte nödvändigtvis så enkelt att genomföra med tanke på logistiken ifall grupperna som prioriteras är för små.  På JHL anser vi ändå att yrkesgrupperna som jobbar på plats på arbetsplatsen är tillräckligt stora grupper, varvid inriktningen av coronavaccinationerna inte förorsakar logistiska utmaningar.

Mer information: JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4774