Gå till innehållet

Barnskyddet stöder då ett barn i dagisåldern inte kan kontrollera sig själv eller då en lågstadieelev sjunker för djupt i den digitala världen

Syftet med barnskyddet är att garantera barnen en trygg uppväxtmiljö, även om det känns som om vardagen vilar på ostabil grund. JHL:s proffs inom barnskyddet hjälper också familjer med barn i dagisåldern och lågstadieåldern.

JHL:s stjärnproffs inom barnskyddet stöder familjerna så att deras vardag ska vara så god och trygg som möjligt.

Barn i dagisåldern är ofta mycket energiska. Vissa barn är till och med för energiska. Ibland blir situationerna så svåra att det utöver småbarnspedagogik behövs barnskydd.

– På dagis var det ett barn som hela tiden var rastlöst och betedde sig fientligt mot andra människor. Då barnskötarna diskuterade med barnets föräldrar, kom det fram att föräldrarna inte hade några krafter kvar.  Kvällarna hemma var ett kaos, det blev inget av att gå till sängs, syskonen slogs med varandra och det äldsta av dem slog de yngre syskonen. Ibland var det nära att den ena, trötta föräldern slog barnet, berättar ett av JHL:s proffs inom barnskyddet.

Man erbjöd familjen dygnet runt familjerehabilitering via barnskyddet.

I familjen hade också föräldrarnas relation blivit mer ansträngd då den ena föräldern skrek till barnen att sluta strida.  Den andra föräldern å sin sida blev spänd av skrikandet.

– Lösningen i det här fallet var att man erbjöd familjen dygnet runt familjerehabilitering via barnskyddet.  Målet med det var att ge familjen en stabil vardagsrytm. Senare erbjöd man hemtjänst för familjen för att då och då också ge föräldrarna egen tid.  Det här fallet fick ett lyckligt slut, föräldrarna lärde sig att bevara sin auktoritet utan att skrika och tappa tålamodet. Barnet å sin sida lärde sig att vara på dagis utan att störa andra.

Effektiverat familjearbete hjälpte till då ett barn tappade bort sig i spelvärlden

För många barn i lågstadieåldern är världen full av tekniska apparater nuförtiden. Ibland har datorer och mobiltelefoner en för stark dragningskraft.  Ett barnskyddsproffs som är medlem i JHL berättar att föräldrar inte alltid klarar av situationen med egna krafter.

–  Barnet kan stanna hemma på morgonen och spela vid datorn då föräldern går till jobbet.  Barnet kommer ofta för sent till lektioner och är frånvarande från skolan. På kvällen slutar barnet inte spela och föräldern klipper av nätsladdarna då inget annat hjälper. Även nattetid spelar barnet med mobilen.

Situationen kompliceras ytterligare av det faktum att barnet bor växelvis hos två föräldrar. Den ena föräldern sätter inga gränser för spelandet i sitt hem. Till slut kontaktar den andra föräldern barnskyddet och frågar om barnet skulle kunna placeras utanför hemmet en tid.

– Efter samtalet kommer man till den slutsatsen att man först försöker med andra metoder. Effektiverat familjearbete träffar föräldrarna och hjälper dem att skapa gemensamma spelregler med barnet. Med barnet funderar man på vad annat man kunde göra på fritiden. Barnet vill börja spela basketboll, och barnskyddet hjälper till med hobbykostnaderna.

JHL:s stjärnproffs erbjuder familjer en 18 års garanti som underlättar vardagen

I februari 2021 började JHL en kampanj som lyfter fram det viktiga arbete som barnskyddsproffsen gör. Följ kampanjen på Facebook och Instagram med hashtagen #18årsgaranti.