Gå till innehållet

Som JHL-medlem sparar du upp till tusentals euro per år

Ditt fackförbund JHL förhandlar om rättvisa anställningsvillkor för dig och förbundets förtroendemän bevakar dina intressen på arbetsplatsen. De här förmånernas värde kan inte mätas i pengar men andra JHL-förmåners värde kan mätas!

JHL är fackförbundet som dagligen arbetar för rättvisa anställningsvillkor. Som medlem får du en skälig lön och rättvisa anställningsvillkor och stöd i arbetslivets konfliktsituationer.

JHL erbjuder också sina medlemmar många förmåner, med hjälp av vilka du kan spara upp till tusentals euro per år. Hur låter det till exempel med kurser värda 1000 euro, inbesparingar på flera hundringar på elräkningen, gratis rättshjälp och märkbart bättre utkomst ifall du blir arbetslös? Sammanlagt finns det så många förmåner att vi sammanställde dem till en affisch.

Anslut dig redan idag och lös in förmånerna med ett värde i pengar!

Som medlem i fackförbundet JHL får du allt detta mycket förmånligt. Fackförbundets medlemsavgift är endast 1,38 % av lönen och den är avdragsgill i beskattningen.

JHL:s medlemsförmåner