Gå till innehållet

Kommunalvalet skjuts fram: Kommunerna behöver fortsättningsvis beslutsfattare som förstår arbetstagarna

Kommunalvalet skjuts fram till juni, så att det ska vara tryggt att rösta. Även om valdagen skjuts fram, behövs det ändå fortsättningsvis beslutsfattare som förstår arbetstagarnas behov. JHL erbjuder verktyg för kandidaterna med vilka den kan sätta kommunerna i skick.

JHL:s kommunrenovering erbjuder 15 verktyg med vilka kommunerna i Finland kan sättas i ännu bättre skick.

Det behövs kommunala beslutsfattare som förstår arbetstagarnas vardag. Skulle just du kunna vara den person som i framtiden beslutar om ärendena i din kommun?

Kandidaterna kan i sina kampanjer framföra att de är JHL-medlemmar. Det är förbjudet att använda fackförbundets logo i valreklam.

Också en enda fullmäktig kan rädda de egna tjänsterna

Under ett drygt års tid har man i många kommuner märkt att man i kommunfullmäktige beslutar om många konkreta ärenden. Stadsfullmäktige i Raumo lyckades hindra en stor utläggning av service som hotade kosthålls- och rengöringstjänsterna (artikeln på finska). I Lahtis räddade fullmäktigeledamöterna kosthållstjänsterna från utläggning och hindrade konkurrensutsättning (artikeln på finska). I Uleåborg gick det sämre. Där beslutade kommunfullmäktige med ordförandes röst att lägga ut stora delar av serviceproduktionen (artikeln på finska).