Gå till innehållet

Färjetrafiken fick ett nytt kollektivavtal, förhöjningarna ska betalas i början av maj

Färjetrafiken har fått ett nytt kollektivavtal som gäller 31.1.2021-31.1.2023. Lönerna höjs för alla med 1,9 % från och med början av maj 2021. Löneförhöjningarna för 2022 ska fastställas enligt teknologi- och kemiindustrins förhöjningar.

JHL och Palta har kommit överens om nya arbetsvillkor för färjetrafiken. Också Finlands Sjömans-Union FSU är partner i avtalet.

Förbundens administrativa organ har godkänt avtalet om nya anställningsvillkor för perioden 31.1.2021–31.1.2023. Allas löner höjs med 1,9 % från och med början av maj 2021.

Löneförhöjningarna för 2022 ska fastställas enligt teknologi- och kemiindustrins förhöjningar. Enligt avtalet är förhöjningsdagen 1.4.2022.

Läs mer om avtalet i underteckningsprotokollet (på finska).

Inga textändringar, arbetsgrupperna behandlar skiftsarbete och utbildning

Inga textändringar gjordes i kollektivavtalet. I stället tillsattes två arbetsgrupper.

Den ena arbetsgruppen försöker äntligen få klarhet i kollektivavtalets paragrafer där det avtalas om bestämmelserna kring oavbrutet treskiftsarbete. Bestämmelserna gäller bland annat dem som har årsarbetstid. Arbetsgruppens arbete ska vara klart 31.5.2021. Ärendet är viktigt för många anställda.

Om arbetsgruppen inte uppnår enighet om hur årsarbetstiden ska bokföras, söker man en tolkning av de nuvarande formuleringarna hos arbetsdomstolen. Den här arbetsgruppen eller arbetsdomstolens beslut sätter punkt för kollektivavtalets tolkningstvist som gäller oavbrutet treskiftsarbete.

Förbunden anser att man ännu en gång kan försöka lösa ärendet förhandlingsvägen. Om ärendet inte framskrider gör arbetsdomstolen sin tolkning enbart på basis av kollektivavtalet. Domstolen gör inte sitt avgörande på basis av ett enda företags etablerade praxis.

Den andra arbetsgruppen är en intern grupp inom Finlands Färjetrafik. I arbetsgruppen utreder arbetsgivaren och förtroendemännen möjligheten att bygga upp en företagsspecifik utbildningsmodell för service- och reparationsarbete.

Fackförbunden anser att avtalet är acceptabelt, även om problemet med oavbrutet treskiftsarbete inte ännu är löst. Alla får sina löneförhöjningar enligt den gemensamma linjen. Nu har man också kommit överens om ett tydligt datum då problemet med oavbrutet treskiftsarbete förs till domstolen för avgörande. Ingendera parten kan vädja till etablerad praxis i rätten. Alla förhandlingsparter har för första gången förbundit sig till den här lösningen.

Mer information:

Avtalsexpert Jussi Päiviö 040 578 5916