Gå till innehållet

KIILA-rehabilitering på svenska för JHL-medlemmar

KIILA-rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet. Nu erbjuds en kurs i KIILA-rehabilitering på svenska för JHL-medlemmar på Härmä Rehab & Spa i närheten av Vasa.

Målet med KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga
och att hålla dem kvar i arbetslivet. Du kan delta om:

  • du har fast anställning, du har upprepade visstidsanställningar eller du är företagare
  • du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande

Det finns fyra tidpunkter för den svenskspråkiga KIILA-kursen nummer 81730:

  • Ett individuellt öppenvårdsdygn 8.11.2021 (1 dygn)
  • Grupperiod 1: 9-11.11.2021 (3 dygn)
  • Grupperiod 2: 4-8.4.2022 (5 dygn)
  • Grupperiod 3: 19-23.9.2022 (5 dygn)

Så här ansöker du om KIILA-rehabilitering

  1. Ta kontakt med egen företagshälsovård. Besök din företagsläkare eller din vårdande läkare som bedömer din situation och kan skriva ut ett B-utlåtande.
  2.  Ansök om KIILA-rehabilitering med blankett KU101r samt KU200r. Kursen bekostas av FPA och är kostnadsfri för deltagarna.
  3. Egen ansökan med bilagor inlämnas senast 31.7.2021 till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via FPA:s e-tjänst.

Läs mer i bilagan.

Mer information:

Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa,
jessica.havulehto@harmankuntokeskus.fi, tfn 050 516 0360
JHL / Tuula Haavasoja, tfn 040 310 1245, tuula.haavasoja@jhl.fi