Gå till innehållet

På grund av coronavirussituationen beviljar JHL kursstöd endast för föreningskurser på distans

På grund av den svåra coronavirussituationen beviljar JHL under tidsperioden 1.1 – 31.7.2021 kursstöd endast för föreningskurser som ordnas som distansundervisning. Kursstöd beviljas inte för kurser som ordnas som närundervisning. JHL rekommenderar att föreningarna ordnar sina kurser på distans över nätet.

JHL-föreningarna kan ansöka om kursstöd från JHL för anordnande av egna kurser. Myndigheterna har utfärdat rekommendationer och restriktioner som berör utbildningsverksamheten på många områden. Rekommendationerna och restriktionerna syftar till att hindra coronaviruset från att spridas. JHL beviljar under tidsperioden 1.1 – 31.7.2021 kursstöd endast för kurser som ordnas som distansundervisning.

Vi rekommenderar att föreningar som redan ansökt om kursstöd för våren 2021 tar kontakt med kursrådgivningen antingen per e-post, kurssit@jhl.fi eller per telefon, 101 7703 510. Kurser som planerats till våren kan genomföras på distans. Kurser kan också annulleras eller flyttas till hösten.

Kursstödet till JHL-föreningarnas egna kurser är högst 25 euro per JHL-medlem, mot kvitton. Kursstöd betalas för de deltagare som är medlemmar i föreningen eller föreningarna som ordnar kursen. Föreningar kan i regel beviljas kursstöd för en egen kurs per kalenderår. Det finns två ansökningsperioder för kursstöd per år; stöd för vårens kurser ska sökas före den 31 januari 2021 och stöd för höstens kurser före den 30 juni 2021.

Mer information om ansökning av kursstöd