Gå till innehållet

Kommunalvalskandidat, JHL erbjuder 15 redskap för din kampanj – med dem sätts kommunerna i skick

I vårens kommunalval är åter en stor skara JHL-medlemmar uppställda som kandidater. JHL erbjuder kandidaterna 15 valteman med vilka kommunerna kan ställas i ännu bättre skick. Fackförbundet JHL stöder inte ekonomiskt den här gången uppställda kandidater.

Våren 2021 är det igen dags att rösta om hur kommunerna i framtiden ordnar sin service. Vid kommunalvalet väljs beslutsfattare i över 300 kommuner.

Många JHL-medlemmar är igen uppställda som kandidater i kommunalvalet. Fackförbundet JHL hjälper sina medlemmar i deras valarbete genom att erbjuda teman för kampanjarbetet. JHL:s kommunrenovering erbjuder 15 verktyg med vilka kommunerna kan sättas i ännu bättre skick. JHL ger inte denna gång finansiellt stöd till medlemmar som kandiderar. Föreningarna kan stödja kandidaterna på det sätt de vill.

Kandidaterna kan i sina kampanjer framföra att de är JHL-medlemmar. Det är förbjudet att använda fackförbundets logo i valreklam.

Också en enda fullmäktig kan rädda de egna tjänsterna

Under ett drygt års tid har man i många kommuner märkt att man i kommunfullmäktige beslutar om många konkreta ärenden. Stadsfullmäktige i Raumo lyckades hindra en stor utläggning av service som hotade kosthålls- och rengöringstjänsterna (artikeln på finska). I Lahtis räddade fullmäktigeledamöterna kosthållstjänsterna från utläggning och hindrade konkurrensutsättning (artikeln på finska). I Uleåborg gick det sämre. Där beslutade kommunfullmäktige med ordförandes röst att lägga ut stora delar av serviceproduktionen (artikeln på finska).

Beslutanderätten över den egna servicen ska förbli i kommunerna. Kommunerna ska anordna servicen som egen verksamhet. De lönar sig för kommunerna att själva äga sina energibolag och vattenverk, så att beslutandemakten förblir nära invånarna.

Kommunerna ansvarar efter vårdreformen för skolorna, daghemmen, biblioteken, teatrarna och konsertsalarna. Människor flyttar gärna till kommuner där bostäderna håller en lämplig prisnivå, servicen är god, där det finns intressanta evenemang, bra affärer och god kollektivtrafik.