Gå till innehållet

JHL:s och JHL-institutets kurser ordnas också i fortsättningen på distans

JHL:s och JHL-institutets kurser ordnas på våren i huvudsak som distansundervisning under våren 2021. De nya kursarrangemangen uppdateras i kurskalendern på jhl.fi.

Till följd av coronavirusepidemin ordnas JHL:s och JHL-institutets kurser huvudsakligen på distans också under vårterminen 2021.  Vissa kurser överförs till höstterminen 2021. Aktuell information om kurserna finns i kurskalendern, på adressen jhl.fi/kurser

Deltagare som deltar i distanskurser har möjlighet att under kursens gång få tekniskt stöd. Kursdeltagaren behöver en dator med internetförbindelse. Vi rekommenderar också hörlurar med mikrofon. Inga program behöver installeras.

De som deltar i en distanskurs för första gången har möjlighet att delta i kursen Apua etä- ja verkko-opiskeluun, där man går igenom grunderna i de system som används vid distanskurser och lär sig att testa hur de egna redskapen fungerar. Kursen är finskspråkig men vi utreder som bäst om en motsvarande kurs kan ordnas också på svenska. Vi informerar mer senare. För heldagskurser är det möjligt att ansöka om kursstipendium. Kursrådgivningen ger mer information.

Bekanta dig med kursen  Apua etä- ja verkko-opiskeluun och anmäl dig!