Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev 5/2020

Vi skickar ett brev om aktuella frågor till finländska beslutsfattare minst fyra gånger per år. Med brevet vill vi lyfta fram tankar och bakgrundsinformation om frågor som är aktuella och viktiga för JHL:s medlemmar. Detta beslutsfattarbrev från JHL har skickats till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunbeslutsfattare och JHL:s beslutsfattare och huvudförtoendemän.

Bästa beslutsfattare,

Vårdkedjorna har en viktig roll i social- och hälsovårdstjänsterna. De har särskilt betonats i sjukhusvärlden.

Anstaltsvårdarnas arbete är av stor betydelse för att coronaviruset inte ska spridas på sjukhusen eller äldreboenden.

Skötare, läkare, laboranter, instrumentvårdare och kosthållsarbetare kan arbeta tryggt och säkert då anstaltsvårdarna har städat arbetsomgivningen aseptiskt. Proffsen inom småbarnspedagogik hör också till de kritiska yrkesgrupperna. Tack vare dem har proffsen inom social- och hälsovården kunnat gå till arbetet mitt i coronakrisen.

Barnen har fått trygg omvårdnad även om säkerheten i arbetet har satts på prov i daghemmen, där många virus är i omlopp. En del av personalen har insjuknat i coronaviruset eftersom det inte funnits tillgång till skyddsutrustning, såsom masker. Ibland har barnskötarna och pedagogerna inte använt munskydd eftersom de tänkt att det skrämmer barnen.

Daghemmen har till all lycka klarat sig med ett måttligt antal smittor. Detta beror på anstaltsvårdarnas fantastiska arbete och att personalen har iakttagit säkerhetsföreskrifterna noggrant.

Coronaviruset har inte fått Finland att stanna upp. Buss- och spårvagnschaufförerna samt metro- och tågförarna har iklädda munskydd kört människor till sina arbeten. Barnen har tryggt kunnat gå till skolan eftersom det finns personal som ser till städningen och maten. Lärare, elevassistenter och proffs på elevvård har i stor utsträckning kommit undan från coronaviruset tack vare god arbetssäkerhet. Alla yrkens betydelse förstärks under coronatiden och tidigare osynliga yrken har nu blivit synliga.

Det bästa är att var och en har fått uppleva att precis hens yrke har betydelse för övervinnandet av coronaviruset. Med dessa ord önskar jag dig och dina närstående en glad väntan på julen och kraft att orka vidare!

Päivi Niemi-Laine,
JHL:s ordförande

I detta beslutsfattarbrev

1. Goda och dåliga nyheter gällande utläggning av service
2. Vårdreformen måste gå i mål
3. Undersökningar och information som stöd för beslut
4. Vad är viktigare:
Att tjänsterna inom äldreomsorgen genomförs på ett genomgripande sätt eller vem som moppar golven?

1. Goda och dåliga nyheter gällande utläggning av service

Stadsfullmäktige i Uleåborg har gett sitt tillstånd till att affärsverket Oulun Tilapalvelut lägger ut sin kosthålls- och rengöringsservice. Beslutet är en stor besvikelse för arbetstagarna som är oroliga för sina arbetsplatser och sin utkomst.
I Lahtis fattades ett motsatt beslut, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy ska inte säljas. Goda nyheter hörs också från Mäntsälä, där kommunen återtar kosthålls- och rengöringstjänsterna i sin helhet till den egna verksamheten från och med juli 2021. Kommunen har konstaterat att den egna verksamheten är det mest kostnadseffektiva och det smidigaste sättet att producera servicen och dessutom det lättaste av styra.

Läs mer om situationen i Lahtis (på finska)

Läs mer om Mäntsäläs lösning (på finska)

2. Vårdreformen måste gå i mål

Målet för vårdreformen är att minska befolkningens hälso- och välfärdsklyftor och säkra en jämlik tillgång till service för alla. Därför är det nödvändigt att få lagstiftningen i anknytning till reformen i mål, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Lagstiftningen utgör ändå bara ramarna för anordnandet av servicen. Målet för vårdreformen kan uppfyllas endast om landskapen och kommunerna satsar på social- och hälsovårdens basservice och på integration av social- och hälsovården, påminner Niemi-Laine.

Läs mer om JHL:s ståndpunkter beträffande vårdreformen

JHL påminner om att den offentliga sektorn är viktig för att vårdreformen ska lyckas  (på finska)

En rättvis vårdreform beaktar också arbetstagarna (på finska)

3. Undersökningar och information som stöd för beslut

På JHL:s webbplats publiceras med jämna mellanrum ekonomiska översikter om det ekonomiska läget och utvecklingen. På sidorna finns också JHL:s med vetenskapliga metoder utförda analyser och utredningar.

I materialet som publiceras på webbplatsen bedöms det finländska samhällets tillstånd ur ett samhällsekonomiskt, statistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. I bedömningarna används enligt behov också forskningsmaterial som framställts av andra forskningsanstalter, samarbetspartner och högskolor.

Det material som JHL publicerar stödjer beslutsfattandet och därmed vilar besluten på undersökta fakta.  Med hjälp av materialet erbjuder JHL nya perspektiv på den ekonomiska och politiska debatten. JHL:s vetenskapsproduktion stöder både beslutsfattare och JHL:s intressebevakning så väl som möjligt.

Bekanta dig med JHL:s senaste ekonomiska översikt (på finska):

Bekanta dig med vår senaste analys om sysselsättningen bland äldre arbetstagare (på finska)

Bekanta dig med utredningen om fördelningen av arbetstiden hos personalen inom intensifierat serviceboende för äldre (på finska)

4. Vad är viktigare: Att tjänsterna inom äldreomsorgen genomförs på ett genomgripande sätt eller vem som moppar golven?

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområden JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine efterlyser en ny inriktning i debatten om anordnande av service för äldre och genomförande av vårdardimensioneringen. Den nya dimensioneringen trädde i kraft från början av år 2020.

För närvarande diskuteras vilka uppgifter personalen ska utföra. Samtidigt fästs uppmärksamhet vid vem som betalar för de stigande kostnaderna som vårdardimensioneringen medför och varifrån pengarna för tjänsterna ska tas. Niemi-Laine anser att det nu är dags att diskutera hur äldreomsorgen i framtiden ska ordnas, istället för att fästa uppmärksamheten vid vem som moppar golven.

Äldreomsorgen ska ordnas som en helhet (på finska)