Gå till innehållet

JHL kräver coronatillägg till alla som jobbar i främsta linjen med coronaviruset

Fackförbundet JHL kräver att coronatillägg ska betalas till alla som inte har möjlighet att jobba på distans utan är tvungna att dagligen konfronteras av risk för cornavirussmitta. Vi behöver proffs från många branscher för att hålla Finland i rullning: vi klarar oss inte utan proffs på välfärd, säkerhet, transport och småbarnspedagogik.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL kräver att coronatillägg betalas till alla de proffs som inte kan jobba på distans och som tvingas möta risken för coronavirussmitta dagligen i sitt arbete. Smittorisken och antalet kontakter med människor är stort inom olika yrken och inom många olika branscher.

– Jag framför mitt hjärtevarma tack till alla de arbetstagare som tänjer sig till det yttersta under coronatiden, både i skolor, daghem, på sjukhus och inom äldreomsorgen samt i metro-, buss- och spårvagnstrafiken och i säkerhetsuppgifter. Med risk för sitt liv håller de servicen igång. Var och en av dem har gjort sig förtjänt av coronatillägg, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

I Finland rekommenderas distansarbete på många områden alltid då det är möjligt. En stor skara yrkesproffs inom olika branscher kan ändå inte jobba på distans. De ser till att vår gemensamma service fungerar och håller landet på fötter både i normaltillstånd som under coronavirusepidemin. De är en kritisk grupp med tanke på samhällets funktion och utan dem skulle Finland stanna upp.

Under coronavirusepidemin har tillgången till skyddsutrustning varierat och det har förekommit brister i utrustningens kvalitet. Som värst har arbetsgivarna inte kunnat förse personalen med tillräcklig eller ändamålsenlig skyddsutrustning. JHL:s medlemmar har till och med uppmanats använda egna sjalar som munskydd.

– Jag vädjar till Marins regering: coronatillägg ska betalas till alla arbetstagare som jobbar i coronavirusets främsta linje, betonar Niemi-Laine.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772