Gå till innehållet

JHL:s handbok Arbetarskyddet är allas gemensamma sak har utkommit

JHL:s handbok Arbetarskyddet är allas gemensamma sak ger praktisk information och tips om arbetarskydd.

Även om det är arbetsgivaren som ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen, ska var och en se till att hålla sin egen arbetsomgivning i skick och observera förändringar i den. JHL har gett ut en 12-sidig handbok som beskriver arbetarskyddsaktörerna och huvudprinciperna i koncis form.

Handboken är avsedd för alla JHL:s medlemmar och kan laddas via materialbanken: aineistopankki.jhl.fi. handboken Arbetarskyddet är allas gemensamma sak finns i materialbankens offentliga del som är öppen för alla. Man får fram den genom att klicka på den turkosfärgade knappen Selaa. Handboken finns i materialbankens vänstra meny under rubriken Liiton julkaisut eller på framsidan, där de nyaste publikationerna finns.

Handboken finns också här:

Arbetarskyddet är allas gemensamma sak (pdf, 4 MB)