Gå till innehållet

Höj din yrkeskunskap med JHL-stödda studier!

Förbättra din yrkeskunskap genom att studera vid öppna yrkeshögskolan, JHL betalar största delen av kursavgiften. Den nya utbildningsförmånen gäller från och med ingången av år 2021. De första 500 ryms med.

Fackförbundet för stjärnproffs, JHL, vill stödja medlemmarnas yrkeskompetens.

Som JHL-medlem får du från och ingången av år 2021 studera vid öppna yrkeshögskolan till ett mycket förmånligt pris. Välj det lämpligaste alternativet bland det omfattande kursutbudet. De flesta kurserna är finskspråkiga men det finns också ett litet antal kurser på svenska och engelska. JHL betalar tre fjärdedelar av kursavgiften. Kurshelhetens pris är endast 20 euro för medlemmen.

Läs mer om studierna

Anmälningen till kurserna öppnar den 16 november, kom med!

Den här utbildningsförmånen får du endast som JHL-medlem! De första 500 anmälda ryms med, så anmäl dig fort och håll din yrkeskunskap på topp.

Bli medlem i JHL!