Gå till innehållet

JHL: Undervisningsministeriets planer räcker inte till för att stoppa mobbningen – Elevassistenternas ställning måste stärkas

Elevassistenterna och skolgångsbiträdena är i en nyckelroll för att förhindra mobbning i skolorna. Därför måste de garanteras juridisk rätt att delta i elevvårdsgruppens arbete, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Elevassistenten har en mycket viktig roll i att stödja det mobbade barnet. Det är nödvändigt att lägga till ett omnämnande om elevassistenter i lagen om grundläggande utbildning, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Skolgångsbiträdena eller elevassistenterna nämns inte alls i den nuvarande lagen. I praktiken innebär det till exempel att elevassistenten inte kan ingripa i mobbningssituationer på annat sätt än verbalt. Assistenten kan till exempel inte avlägsna en elev från klassrummet eller beslagta föremål av elever.

– Ändå är det ofta just elevassistenten som är rätt person för att reda ut en akut situation och ta förtroendefull kontakt med eleven, säger Niemi-Laine.

Hälsningar till undervisningsminister Li Andersson

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att man kommer att utarbeta ett program för förebyggande av mobbning. Till programmets metoder hör modeller för förebyggande av mobbning, utbildning för lärarna och främjande av barns och ungas välmående.

JHL har skickat ett initiativ i frågan till undervisningsminister Li Andersson.  I initiativet konstaterar JHL att programmet och projekt såsom Kiva skola visar att det finns en stark gemensam vilja.

Metoderna räcker ändå inte till om de inte beaktar elevassistenternas roll.

– Det är ofta lättare för den mobbade att tala med elevassistenten än med till exempel rektorn, läraren eller kuratorn. Elevassistenten är från förr nära bekant med eleven, konstaterar Päivi Niemi-Laine.

Elevassistenten är den vuxna person som är i närheten av barnen dagligen.

I initiativet betonas att elevassistenten har en avgörande roll också för att stödja mobbarens utveckling och pedagogiska handledning.

– Elevassistenten är den vuxna person som är i närheten av barnen dagligen, konstaterar Niemi-Laine.

Lagen identifierar inte barnets viktigaste stöd

Lagen om elev- och studerandevård fastställer att syftet med elevvården är att skydda eleverna mot våld, mobbning och ofredande. Enligt JHL kan detta syfte inte uppnås om inte elevassistenternas deltagande i elevvården skrivs in i lagen.

Elevvården sker i form av mångprofessionellt samarbete men elevassistenterna står ofta utanför det. För närvarande har elevassistenterna inte laglig rätt att delta i elevvårdsgrupper och elevvårdens sakkunniggrupper.

Grupperna är mångprofessionella. Enligt lagen är endast yrkesproffs enligt lagen om grundläggande utbildning behöriga att delta: rektor, kurator, lärare, sjukskötare och läkare. Elevassistenterna har inte ens laglig rätt att få information av gruppen.

Elevassistenten vet hur barnet mår.

JHL kräver att ett tillägg som ger elevassistenterna laglig rätt att delta i den mångprofessionella sakkunniggruppen inom elevvården införs både i lagen om grundläggande utbildning och lagen om elev- och studerandevård.

– Elevassistenten, om någon, vet hur barnet mår , säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Mer information:

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande, tfn 040 702 4772