Gå till innehållet

JHL:s medlemsavgifter förblir oförändrade år 2021

JHL:s medlemsavgift år 2021 är totalt 1,38 procent. Avgiften är densamma som år 2020 och i den ingår också medlemsavgiften i arbetslöshetskassan.

JHL:s representantskap har nyss beslutat att fackförbundets medlemsavgifter år 2021 förblir på nuvarande nivå. JHL:s och arbetslöshetskassans medlemsavgift år 2021 är totalt 1,38 procent.

Den ordinarie medlemsavgiften är 1,05 procent. Avgiften uppbärs på förvärvsinkomster och därmed jämförbara inkomster som ligger till grund för förskottsinnehållningen. Medlemsavgiften i JHL:s arbetslöshetskassa år 2021 är 0,33 procent.

Också JHL:s övriga medlemsavgifter förblir på samma nivå nästa år som under innevarande år. Minimimedlemsavgiften är åtta euro i månaden och medlemsavgiften för yrkesutövare 20 euro i månaden.

Andelen av medlemsavgiften som återbetalas till föreningarna förblir som förut. Föreningarna får 20 procent av de medlemsavgifter som förbundet uppbär år 2021.

Nyheten har uppdaterats 12.11.2020 kl. 14.24 med information om andelen av medlemsavgiften som återbetalas till föreningarna.