Gå till innehållet

Nya ansikten i JHL:s representantskap och styrelse

JHL:s representantskaps två dagar långa höstmöte har inletts över distansförbindelser. Under den första mötesdagen beslutade representantskapet om inval av nya ledamöter i representantskapet och förbundsstyrelsen.

Ett par personbyten skedde i representantskapet och förbundsstyrelsen.

Från huvudstadsregionens valkrets valdes Jouni Jokinen (Hyvinge, privata sektorn) in från och med 11.11.2020. Han efterträder Timo Jelekäinen i representantskapet.

Eija Rannanpää valdes in i förbundsstyrelsen från och med 1.1.2021 istället för Vesa Isomöttönen.