Gå till innehållet

Tala modigt ditt eget språk! JHL deltar i en kampanj, med vilken man vill påverka attityder om språk

Justitieministeriet har inlett kampanjen Oma kieli / Eget Språk. Kampanjens syfte är att uppmuntra var och en att modigt tala sitt eget språk. JHL deltar i kampanjen.

Justitieministeriet har inlett en kampanj med vilken man vill påverka attityder i anknytning till språk i en positivare riktning.

Avsikten med kampanjen Oma kieli / Eget språk är att uppmuntra var och en att modigt tala sitt eget språk. JHL deltar i kampanjen.

Även om Finland officiellt är tvåspråkigt, upplever många som tillhör en språklig minoritet osakligt beteende. Justitieministeriet utförde år 2016 en språkbarometer enligt vilken varannan svenskspråkig och var femte finskspråkig upplevt osakligt beteende i anknytning till sitt modersmål.

I ett gott språkklimat vågar var och en prata sitt eget språk.

Följ kampanjen på sociala medier på hashtagarna #omakieli och #egetsprak.