Gå till innehållet

Lönförhöjningar och arbetstidsförändringar: Äntligen uppgörelse för de av coronaviruset hårt drabbade flygstationerna – Sådant är Airpros nya kollektivavtal

Airpros avtalsförhandlingar drog ut på tiden rekordlångt och var svåra. Slutresultatet är enligt avtalsexpert Jussi Päiviö det bästa möjliga under rådande omständigheter. Det nya kollektivavtalet är i kraft ända till år 2024.

Arbetsgivarens och arbetstagarnas representanter har nått en uppgörelse om anställningsvillkoren vid Airpro.

Det nya kollektivavtalet blev klart den 16 september. Förhandlingsparterna godkände resultatet fredagen den 18 september.

Airpro producerar flygstationstjänster för flygstationernas underhållsbolag och marktjänster för flygbolagen. Airpro är en del av Finavia-koncernen.

JHL är den största avtalsparten för arbetstagaranas del i kollektivavtalet. Dessutom representeras arbetstagarna av Luftfartsunionen IAU och Fackförbundet Pro. Arbetsgivaren representeras av Servicearbetsgivarna Palta.

”Det bästa vi kunde uppnå”

Aipros nya kollektivavtal uppkom i en oerhört utmanande situation. Coronakrisen stoppade en stor del av flygtrafiken och 90 procent av bolagets personal är för tillfället permitterad.

Trots coronapandemins järngrepp fick arbetstagarna flera förbättringar i anställningsvillkoren. Under hösten 2021 tas ett nytt lönesystem i användning som höjer lönerna. Den oavlönade arbetstidsförlängning som konkurrenskraftsavtalet medförde upphävs i sin helhet.

Ett nytt lönesystem tas i användning som höjer lönerna.

– Avtalet är det bästa som vi i den här situationen kunde uppnå, säger avtalsexpert Jussi Päiviö från JHL.

Coronakrisen satte sin prägel på förhandlingarna ändå från våren. Päiviö beskriver förhandlingarna som exceptionella, utdragna och krävande.

Airpros nya kollektivavtal gäller till mars 2024. Päiviö beskriver Airpros avtal som en förlängning på fyra år.

– Experter inom luftfart bedömer att det tar fyra år för flygtrafiken att återhämta sig.  Nu kan vi tillsammans med arbetsgivaren fundera på framtiden för Airpros normalt bindande kollektivavtal.

Avtalsperioden är 2020–2024

Det nya kollektivavtalet är i kraft 2.10.2020–31.3.2024.

Så här höjs lönerna

Lönerna stiger på följande sätt:

2.10.2020 1,6 %

1.9.2021-31.3.2024 Ett nytt lönesystem tas i användning.

Lönelösningen är föremål för årliga lokala förhandlingar med huvudförtroendemannen.

Frågor som ska avtals genom de lokala lönelösningarna är:

 • hur lönejusteringen ska genomföras
 • tidpunkten
 • storleken

Ifall ingen lokal lönelösning uppnås, höjs lönerna och lönetabellerna med en förhöjning vars tidpunkt fastställs enligt motsvarande princip som tillämpas för arbetstagarna inom teknologiindustrin i deras kollektivavtal.

Konkurrenskraftsavtalet slopas:

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet upphävs senast 31.10.2020.

Arbetstidsförändringar

Det gjordes många ändringar i arbetstidsvillkoren.

 • Arbetstiden stiger från 111,5 timmar till 112,5 timmar för en treveckorsperiod.
 • Arbetstagaren får tillägg för kvällsarbete, dvs. för arbete som utförs kvällstid klockan 18–22. Tillägget är 10 % av arbetstagarens grundtimlön (tidigare 15 %).
 • Arbetstagaren får tillägg för nattarbete, dvs. för arbete som utförs nattetid klockan 22–06. Tillägget är 20 % av arbetstagarens grundtimlön (tidigare 25 %). Nattarbetstillägg betalas för arbetsskift som inletts senast klockan 00.00 och ända fram till skiftets slut.
 • Arbetstagare som omfattas av periodarbete får ersättning för lördagsarbete för arbete som utförs lördagar klockan 00– 24. Tillägget är 30 % av arbetstagarens grundtimlön. (Tidigare 25 % eller 50 %).

Arvodena för arbetstagarnas representanter höjs

Dessutom innehåller det nya kollektivavtalet bland annat följande förändringar:

 • En betydande höjning av förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden samt ökad tidsanvändning för uppdraget.
 • En arbetsgrupp inrättas som utformar en karriärstig upp till den högsta lönegruppen för alla som önskar en sådan.
 • Utveckling av yrkesexamen som säkerhetskontrollör.
 • Praktikantlön kan i fortsättningen betalas i högst sex månader. Storleken är minst 80 % av tabellönen.
 • Under de första sex månaderna av anställningsförhållandet betalas inte sjukdagpenning för den första sjukdagen.

Mer information:

Jussi Päiviö, avtalsexpert, 040 578 5916