Gå till innehållet

JHL: Marins regering räckte ut handen till kommunerna – Kommunerna måste genast sätta stopp för samarbetsförhandlingarna

Sanna Marins regerings budgetförslag stödjer kommunernas ekonomi till den grad att åtstramningar inte behövs, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Statsminister Sanna Marins (sdp) regering lyckades väl med budgetförslaget för nästa år, säger ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena Päivi Niemi-Laine.

Marins regering föreslår ett stödpaket på totalt 1,45 miljarder euro till kommunekonomin och kommunernas basservice nästa år.

Till stödet hör ett engångstillägg på 300 miljoner euro i statsandelar för basservice. Därav används 20 miljoner euro till att höja behovsprövade statsandelar.

Nu finns inga grunder för permitteringar och uppsägningar.

– Regeringen drar i sitt budgetförslag upp riktlinjer för åtgärder som stärker kommunekonomin.  Det är en utsträckt hand till kommunerna, som kommunerna ska fatta, betonar Niemi-Laine.

Hon fortsätter med att det finansieringspaket som kommunerna nu får gör att kommunerna inte längre har anledning att dra åt svångremmen – det finns inte längre någon grund för permitteringar och uppsägningar. Den oro som personalen upplever beträffande sina anställningsförhållanden ska skingras.

– Kommunerna måste genast avsluta sina samarbetsförhandlingar, kräver Niemi-Laine.

Konkurrenskraftsavtalet spökar fortsättningsvis

Helt utan kritik sväljer inte JHL:s ordförande budgetförslaget för nästa år.  Konkurrenskraftsavtalet kastar fortfarande en skugga över budgetförslaget, förebrår Päivi Niemi-Laine.

Grunden för nedskärningen i statsandelarna som tätt anknöt till konkurrenskraftsavtalet – förlängningen av arbetstiden – upphävdes i september. Nu beslutade ändå regeringen att lämna kvar nedskärningen i statsandelarna, förundrar sig Niemi-Laine.

Nedskärningsbeslutet minskar kommunernas statsandelar med över 80 miljoner euro i år och 250 miljoner euro från och med nästa år. Det försämrar finansieringen av de lagstadgade tjänsterna.

– Inkomstöverföringarna till den privata sektorn som konkurrenskraftsavtalet medförde gäller tyvärr fortfarande, konstaterar Niemi-Laine.

Mer information:

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande, tfn 040 702 477