Gå till innehållet

Förkortades din arbetstid?

Förlängningen av arbetstiden slopades ur de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen AKTA från och med den 30.8.2020. Om du omfattas av AKTA-avtalet är din arbetstidsperiod avgörande för när din arbetstid ska planeras enligt den nya kortare arbetstiden.

Den oavlönade arbetstidsförlängningen slopades från AKTA-avtalen från och med 30.8.2020. För de JHL-medlemmar som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är det arbetsperioden som avgör när arbetstiden sak planeras enligt den nya kortare arbetstiden.

Om du funderar på hur din arbetstid förändras, återkalla i minnet hurudan den var innan arbetstiden förlängdes, dvs. innan den förlängda arbetstiden trädde i kraft. Arbetstidsförlängningen trädde i kraft från och med 1.2.2017 och då förlängdes veckoarbetstiden med 30 minuter, som arbetsgivarna lade till arbetsdagen på olika sätt (till exempel förlängning av arbetsdagen eller arbetsveckan, eller utbildning på en lördag).

Om du har något du vill fråga beträffande din arbetstid, ta först kontakt med din chef och vid behov med förtroendemannen.

AKTA-arbetstidsrelaterade förändringar