Gå till innehållet

JHL-bonuspris belönar medlemmarna för lyckad medlemsrekrytering

JHL har förnyat sitt system för att sporra medlemsrekryteringen. Från och med den första september är JHL-bonuspris tillgängligt för JHL-medlemmarna, och det är ännu lättare än förr att använda.

JHL:s belöningssystem för medlemsrekrytering gick förut under namnet JHL Awards. Nu har det förnyats. JHL-bonuspris finns lättare tillgängligt för medlemmarna på JHL:s webbplats, nivån på prispoängen har höjts och poängen som samlas i systemet gäller i två år. Avsikten med JHL-bonuspris är att uppmuntra medlemmarna till aktiv medlemsrekrytering. Lyckad medlemsrekrytering belönas med pris.

jhl.fi/bonus

− Den vanligaste orsaken att inte tillhöra ett fackförbund är att ingen har frågat om man vill ansluta sig. Vi uppmuntrar våra medlemmar att korrigera situationen och fråga dem. Då en nya medlem ansluter sig, belönar vi medlemen som rekryterade den nya medlemmen, säger JHL:s organiseringschef Pertti Paajanen.

Enligt Paajanen anses medlemsrekryteringen ofta vara en fråga för de aktiva medlemmarna i föreningarna, men så är det inte.

− Alla JHL-medlemmar är välkomna som medlemsrekryterare, om de så är verksamma i arbetslivet eller ännu studerar till ett yrke. Och om verksamheten inspirerar, kan man anmäla sitt intresse också för andra eventuella uppdrag i föreningen.

Poäng för aktiv medlemsrekrytering

JHL-bonuspris baserar sig på poäng. Ju fler medlemmar du lyckas rekrytera, desto mer poäng får du. Ju mer poäng du får, desto värdefullare priser kan du lösa in.

Rekrytering av en yrkesverksam medlem ger dig i fortsättning 30 poäng och du får 12 poäng för varje studerandemedlem du rekryterar. En poäng motsvarar en euro. Poängen antecknas i medlemsrekryterarens uppgifter då den nya medlemmen för första gången har betalat sin medlemsavgift (gäller nya ordinarie medlemmar). För studerandemedlemmars del antecknas poängen genast.

JHL:s organiseringschef påminner medlemmarna som inleder medlemsrekrytering om två saker:

− För det första: Då en ny medlem ansluter sig till JHL, ska den rekryterande medlemmen komma ihåg att anteckna sitt eget medlemsnummer på den nya medlemmens anslutningsblankett. Poäng kan inte begäras i efterhand.

För det andra: kom ihåg skattemyndigheten, betonar Paajanen.

− Om prissumman överskrider 100 euro per år, ska du betala skatt på den.  JHL meddelar de inlösta produkternas värde årligen till skattemyndigheten. Det är medlemmen själv som ansvarar för skattepåföljderna.

Du kan bekanta dig med JHL-bonuspris och medlemsrekrytering på JHL:s webbplats jhl.fi/bonus. Sidan finns i huvudmenyn under rubriken Medlemskap/JHL-bonuspris.

Se också: Medlemsrekrytering