Gå till innehållet

Nya personer i JHL:s representantskap och styrelse

På grund av situationen med coronaviruset flyttades det representantskapsmöte som var planerat till den 26 maj till idag. Mötet pågår via distansförbindelser. Under förmiddagen beslutade representantskapet om många personbyten både i representantskapet och i styrelsen.

Det skedde flera byten i representantskapets och förbundsstyrelsens sammansättning.

Miikka Kortelainen valdes till representantskapet istället för Merja-Liisa Seppänen från och med 26.8.2020 Personbytet gäller Uleåborgs valkrets.

Från Österbottens valkrets valdes Eija Rannanpää till representantskapet istället för Seija Suomela från och med 26.8.2020.

I Egentliga Finlands valkrets skedde två byten. Susanna Pöysti valdes till representantskapet istället för Sanna Pihakivi från och med 26.8.2020 och Heli Kaleva valdes till representantskapet istället för Timo Friman, också från och med 26.8.2020.

Även inom Huvudstadsregionens valkrets skedde två byten. Timo Lautaniemi valdes till representantskapet istället för Anita Vihervaara från och med 26.8.2020 och Riitta Hienonen istället för Timo Lautaniemi.

Från Sydöstra Finlands valkrets valdes Sirpa Hakkarainen till representantskapet istället för Markku Koskela från och med 26.8.2020.

Från Lapplands valkrets Tarja Aavio Järvelä till representantskapet istället för Irmeli Ahola-Tuisku från och med 26.8.2020.

I JHL:s förbundsstyrelse skedde två personbyten. Tarja Huhtamella valdes i stället för Terhi Heikkilä och Jaana Syrjänen istället för Minna Järvinen från och med 26.8.2020.

Kari Räsänen valdes till ny ersättare i förbundsstyrelsen istället för Huhtamella. Esa Leminen valdes till ny ersättare i förbundsstyrelsen istället för Pekka Korhonen.