Gå till innehållet

JHL:s verksamhetsberättelse publicerades: 2019 var ett år av stark påverkan

Föregående år innehöll många framgångar för JHL, såsom lyckade arbetskonflikter och nya medlemmar.

Föregående år var ett år av stark påverkan inom JHL, vilkt framkommer ur förbundets verksamhetsberättelse. JHL:s representantskap godkände verksamhetsberättelsen vid sitt vårmöte den 26 augusti.

År 2019 förrättades både riksdagsval och val till Europaparlamentet. JHL hade en synlig roll som samhällspåverkare. Många av JHL:s målsättningar skrevs in i regeringsprogrammet.

Förbundet hade en stark påverkan till exempel i främjandet av lagen om äldreomsorg. I valet till Europaparlamentet betonade JHL vikten av att rösta och EU:s betydelse i vardagen.

Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ. Representantskapet sammanträder stadgeenligt två gånger i året, under våren och hösten. Vårmötet sköts fram på grund av coronakrisen.

Arbetskonflikterna gav resultat

Med hjälp av framgångsrika förhandlingar och organisatoriska åtgärder lyckades JHL avstyra många betydande avsikter att byta kollektivavtal.

Under föregående år genomfördes konfliktåtgärder inom Björneborgs stads tekniska sektor, kosthålls- och rengöringstjänsterna i Raumo samt fastighets- och kostservicebolaget Arkea Oy, där majoritetsägaren är Åbo stad. Alla dessa slutade framgångsrikt. JHL lyckades försvara arbetstagarnas anställningsvillkor samt bidra till att arbetet bibehölls som kommunens egen verksamhet.

Työntekijöitä lakkokylttien kanssa aurinkoisena päivänä.
JHL gick till en tredagarsstrejk för att motsätta sig Arkeas åtgärder i Åbo.  BILD: RONI LEHTI

JHL-medlemmarna stödde också kraftigt arbetstagarna vid Posten och Post- och logistikunionen PAU:s arbetskonflikt mot kollektivavtalsshopping.

Organiseringsarbetet gav nya medlemmar

Förbundet har stärkt sin organisationsberedskap genom att uppdatera anvisningar, material och verksamhetsmodeller. Också kurser och olika regionala evenemang bidrog till att stärka den organisatoriska beredskapen.

Regionerna skräddarsydde och utvecklade närservicen, som stärker föreningarnas funktionsförmåga.

JHL:s varumärkte stärktes ytterligare.

Senaste år fortsatte JHL att satsa på organiseringsarbetet. Organiseringsmetoderna resulterade i att JHL fick 1167 nya medlemmar, varav 930 gick med i JHL via de anställda organisationsmedarbetarnas kampanjer och 237 rekryterades av utbildade förbundsaktiva. Organiseringsåtgärderna resulterade dessutom i totalt 210 nya förbundsaktiva.

En stärkt visuell kommunikation och andra kommunikationsåtgärder gav JHL:s redan från förut starka varumärke ett ytterligare lyft.

JHL förberedde sig framgångsrikt för avtalstalko

Förberedelserna för avtalsrörelsen 2020 inleddes redan våren 2019.  I september slutfördes förbundets övergripande mål och därefter inleddes förberedelserna inom varje avtalsområde.

Medlemmarna fick möjlighet att delta i målformuleringen genom två elektroniska enkäter som båda samlade drygt 8 000 svar. Avtalsrörelsens tema var #SlutPåGratisarbetet.

Förberedelserna för avtalsrörelsen förlöpte väl. JHL fick positiv publicitet med hjälp av sina mål.