Gå till innehållet

JHL:s bokslutsresultat positivt – Placeringarna gav avkastning, medlemsantalet sjönk något

Placeringsavkastningen och försäljningen av egendom bidrog till att slutresultatet för JHL:s räkenskapsperiod förblev positivt.

År 2019 var med tanke på JHL:s ekonomi som helhet liknande som året innan. Räkenskapsperiodens resultat består av placeringsverksamhetens resultat och intäkterna från medlemsavgifterna.

Intäkterna från medlemsavgifterna räckte inte till för att täcka verksamhetens kostnader. Placeringsavkastningen och försäljningen av egendom bidrog till att slutresultatet för JHL:s räkenskapsperiod förblev positivt.

JHL:s ekonomichef Jan Saarinen föredrog bokslutet för föregående år vid JHL:s representantskaps vårmöte. Representantskapet godkände bokslutet vid sitt vårmöte den 26 augusti.

Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ. Vårmötet sköts fram till augusti på grund av coronakrisen.

Intäkterna från medlemsavgifterna täcker inte utgifterna

JHL satsar fortsättningsvis aktivt på medlemsrekrytering för att kunna täcka kostnaderna för verksamheten med medlemsavgifterna. En liten sänkning i medlemsantalet syns år 2019 ändå direkt i JHL:s medlemsavgiftsintäkter, som sjönk från föregående år med cirka en procent.

Medlemsavgiftsintäkterna sjönk trendmässigt föregående år men mindre än vi hade räknat med, konstaterar JHL:s ekonomichef Jan Saarinen.

Han fortsätter med att konstatera att också förbundets kostnader sjönk.

Underskottet år 2019 var lika stort som året innan, summerar Saarinen.

JHL inkasserade föregående år 35,5 miljoner euro i medlemsavgifter. 20 procent av summan återbetalades till föreningarna. Medlemsavgifterna inbringade därmed ca 28,5 miljoner euro till förbundets kassa.

Intäkterna från medlemsavgifterna räckte således inte till för att täcka utgifterna. JHL:s resultat år 2019 före intäkterna från placeringsverksamheten uppvisar ett minus på nästan -5,4 miljoner euro.

– Underskottet år 2019 var lika stort som året innan, summerar Saarinen.

Jan Saarinen
JHL:s ekonomichef Jan Saarinen.

Placeringarna gav god avkastning

JHL blev tvunget att täcka utgifterna med intäkter från placerings- och finansieringsverksamheten, precis såsom året innan. Placeringsverksamheten inbringade cirka 53 miljoner euro föregående år, vilket var 11,3 miljoner euro mer än året innan.

JHL:s placeringsverksamhet baserar sig i huvudsak på intäkter från olika placeringsfonder och fastigheter samt långfristiga ränteplaceringar. JHL har en betydande ägarandel i Finlands största fastighetsplaceringsbolag Kojamo Oyj. JHL minskade föregående år sin ägarandel i Kojamo och spridde sina placeringar i andra objekt.

– När det gäller placeringarna var föregående år det bästa i JHL:s historia. Portföljens avkastning uppgick till +52 procent, säger Jan Saarinen.

Strejkkassan fick rekordstor påfyllning

Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av överskottet från räkenskapsperioden år 2019 överföra 40 000 000 euro till strejkkassan. Summan är rekordstor.

Dessutom föreslår styrelsen att cirka 550 000 euro dras av från strejkkassan. Det är fråga om medel som användes för arbetskonflikter föregående år.

– I summan ingår alla kostnader som på något sätt anknöt till arbetskonflikterna senaste år: strejkbidrag, arbetskonfliktkampanjer och till exempel information per textmeddelande, förklarar Saarinen.

”Detta år har varit exceptionellt”

Ekonomichefen blickar redan mot framtiden och inkommande år. Planerna för nästa års verksamhet pågår.

– Detta år har på alla sätt varit exceptionellt, inte endast gällande ekonomi och siffror, konstaterar ekonomichef Saarinen.

Det återstår att se hurudana spår coronaviruspandemin lämnar medlemmarnas personliga ekonomi och därmed också i förbundets ekonomi.